VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, KENMERK LVDK/15030

 


 

Bergen op Zoom, 21 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

 

Betreft:      verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LVDK/15030

 

Geacht College,

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die in algemene zin betrekking hebben op het onderhoud van het Markiezenhof vanaf 2005. Te denken valt aan rapportages van de monumentenwacht, rapportages/onderzoeksrapporten inzake het onderhoud zowel interne als door derden opgesteld, onderhoudsvoorstellen door de directie van het Markiezenhof, offertes ten behoeve van het onderhoud, aanbestedingen en overzichten van het (jaarlijks) uitgevoerde onderhoud.

Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 1 juli tot en met 15 augustus 2015.

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *