ONDERHOUD WATERGANG/DUIKERS KRUISBERG, KENMERK LVDK/15032

 


 

Bergen op Zoom, 26 mei 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:      Onderhoud watergang/duikers Kruisberg, kenmerk LVDK/15032

 

Geacht College,

Recent heeft een perceeleigenaar aan de westzijde van de Kruisberg te Halsteren een deel van de greppel overkluist c.q. er een dam over aangelegd.

Bij een inspectie van de afwatering van het zuidelijk gedeelte van de Kruisberg, naar aanleiding van opmerkingen hierover van gebruikers van de Kruisberg, heb ik de volgende constateringen gedaan, waarvoor de BSD-fractie aandacht vraagt:

  • De duiker aan de noordzijde van een brede overkluizing bij de tweede boerderij is verzakt en (grotendeels) dichtgeslibd (zie foto 01)
  • De greppel tussen de overkluizingen en de noordzijde van de overkluizingen is verondiept (zie foto 02)
  • Gebruikers klagen dat er soms bij zware of langdurige regenval water over de weg loopt op het punt waar de greppel ophoudt. Het water zou in de greppel van noord naar zuid afgevoerd moeten worden. De mogelijke oorzaak is de verondieping gecombineerd met de mogelijke dichtslibbing van de verzakte duiker.
  • De duiker op de hoek Schoolstraat/Kruisweg die het water moet afvoeren naar de greppel aan de oostzijde van de Kruisberg/westzijde N259 is geheel verzakt en vermoedelijk volledig dichtgeslibd (zie foto 03)
  • Uit een foto (04) gemaakt aan de uitloop van de duikers onder de Kruisberg en het plantsoen blijkt dat deze duiker zand voert. Het geen wijst op lekkages, die (plotselinge) verzakkingen in het wegdek kunnen veroorzaken.

De BSD-fractie verzoekt uw college (herstellende) actie ter plaatse.

Uw reactie afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 kruisberg 01 kruisberg 02 kruisberg 03 kruisberg 04


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *