GOED VOORBEELD – 6/ BEKENTENISSEN

| jaar 2 | nummer 67 |

| 31-05-2015 | 03.45 uur |


 

| GOED VOORBEELD – 6 |  

 

delete-buttonOns college heeft in het collegeprogramma 2014-2018 in de paragraaf ‘Pijler Bestuur’ staan: “Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid. De samenleving wil minder regeldruk en minder bureaucratie.” De BSD vindt dat een goed uitgangspunt en onderschrijf dan ook deze doelstelling.

De gemeente Hollands Kroon (gelegen in de Kop van Noord-Holland en omvat onder andere de Wieringermeerpolder) geeft door fors in de regels te schrappen en in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 70 procent van de regels te schrappen hier mogelijk het goede voorbeeld. Die nieuwe verordening behelst nu nog 39 regels waar er voorheen 132 in die verordening van Hollands Kroon waren opgenomen. Het uitgangspunt van Hollands Kroon is ruimte geven aan de samenleving en aan haar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Een mooi streven. Het college van B&W van Hollands Kroon wilde zelfs nog verder gaan, maar hun gemeenteraad koos er voor om 9 regels die het college wilde schrappen toch te behouden. Veel regels die geschrapt zijn werden al niet of nauwelijks gehandhaafd.

Ook in Bergen op Zoom barst het van de regels die niet gehandhaafd worden en dus louter symboolwetgeving zijn. Toch is ook Hollands Kroon niet helemaal zeker of een dergelijk rigoureus schrappen van regels wel gaat werken. Daarom zal hun nieuwe APV gedurende twee jaar, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, worden gevolgd.

Zonder gelijk te beweren dat de omgang met regels in een plattelands gemeente als Hollands Kroon vergelijkbaar zou kunnen zijn met hoe dit zou kunnen uitpakken in een stedelijke gemeente als Bergen op Zoom, wil de BSD-fractie een soortgelijke proef wel aan. Want regels die niet gehandhaafd worden zijn klaarblijkelijk overbodig. We zullen de aanpak van Hollands Kroon zeker in de gaten houden en mogelijk is het een goed voorbeeld wat navolging verdient.    

Louis van der Kallen

 


 

| BEKENTENISSEN |  

 

yellowbrickHet waren geen doodzonden, maar toch gebeurt het zelden dat politici bekennen ook overtredingen te begaan of soepeltjes om te gaan met de regeltjes, die ze nota bene zelf gemaakt hebben.

De ontboezemingen vonden plaats in de commissie Burger en Bestuur op donderdag 21 mei tijdens de behandeling van de nieuwe parkeerverordening. Toen de VVD pleitte voor verruiming van de parkeertijd van één uur in het centrum naar twee uur, vond de PvdA’er Sahin Ergec het allemaal onnodig. Hij parkeerde met Yellowbrick en drukte gewoon na 1 uur opnieuw op start! Iets wat duidelijk niet de bedoeling was van de huidige en nieuwe voorgestelde regeling! Want die is gericht op doorstroming op de meest aantrekkelijke parkeerplaatsen op de pleinen.

Even later was Gertjan Huismans van de VVD blij dat, als hij straks met een eventueel restant aantal kraskaarten naar Parkeerbeheer kon, hij ook eens geld op zou kunnen halen. Hij bracht er immers in de vorm van boetes genoeg naar toe.

Het blijken soms heel gewone mensen te zijn die regelgevende politici.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

26-05
ONDERHOUD WATERGANG/DUIKERS KRUISBERG, KENMERK LVDK/15032

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Lauran van Schilt

    Waarom de kritiek op Gertjan (VVD) en als BSD er toch mee voor stemmen ????

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *