FRAUDE MET PGB GELDEN, KENMERK PVDK/15035

 


 

Bergen op Zoom, 17 juli 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:          Fraude met PGB-gelden, kenmerk PVDK/15035

 

Geacht College,

De fractie van de BSD heeft met afschuw kennis genomen van een artikel in BN/De Stem op dinsdag 14 juli j.l. betreffende grootschalige fraude met PGB-gelden. In het artikel wordt melding gemaakt van de arrestatie van voorlopig 3 personen en het doorzoeken van een groot aantal panden in o.a. Roosendaal. Voor zover we uit het artikel kunnen opmaken gaat het hier om een internationaal opererende criminele organisatie met vertakkingen naar Turkije. De BSD-fractie betreurt dit misdrijf des temeer omdat dit een algemeen verspreid vooroordeel,  als zou er op grote schaal misbruik worden gemaakt van PGB-gelden, helaas bevestigt. Burgers die terecht een PGB hebben toegekend gekregen worden hier nu op aan gekeken en worden in de verdediging gedrukt. Terwijl het PGB bij uitstek een instrument is om de regie over je eigen leven te houden indien men zorg- en hulpbehoevend is. 

Mijn fractie heeft niet kunnen achterhalen in welke periode de fraude is gepleegd en welke instanties gedurende die periode verantwoordelijk waren voor de verstrekking van het PGB (zorgkantoor, SVB, gemeente). Wel maakt de BSD-fractie zich zorgen. Immers wat in Roosendaal en andere steden gebeurt kan ook Bergen op Zoom treffen. Een goede voorziening op maat zoals het PGB, mag nimmer worden aan getast door misdadig gedrag van criminelen die alleen maar uit zijn op zelfverrijking.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Kunt u aan geven of dergelijke criminele activiteiten met betrekking tot het PGB het afgelopen half jaar ook in Bergen op Zoom hebben plaats gevonden?
  2. Indien dit het geval is, wat heeft u ondernomen om de fraudeurs op te sporen en te bestraffen?
  3. Indien dit niet het geval is, en de BSD-fractie hoopt dat van harte, over welke instrumenten beschikt uw college om dergelijk misselijk makend fraudeleus gedrag te voorkomen?
  4. Ziet u in hetgeen in Roosendaal heeft plaatsgevonden aanleiding om voorstellen te doen het beleid in onze gemeente aan te passen, bijvoorbeeld door het aanpassen van verordening(-en), zonder dat daarbij de goeden onder de kwaden moeten lijden?

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *