GOED VOORBEELD RIJSWIJK, KENMERK LK/15036

 


 

Bergen op Zoom, 18 juli 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom   

 

Betreft:          Goed voorbeeld Rijswijk, kenmerk LK/15036

 

Geacht College,

De gemeente Rijswijk schaft de onroerendezaakbelasting (ozb) voor gebruikers van kantoor-, horeca- en winkelpanden af. Het ozb-tarief voor eigenaren gaat fors omhoog. Rijswijk wil zo de markt stimuleren om de leegstand aan te pakken. Door deze wijziging komt de onroerendezaakbelasting – net als bij woningen – geheel voor rekening van de eigenaar van een pand. De eigenaar moet daardoor voor zijn eigen leegstand gaan betalen. De maatregel is ingegeven door de forse kantorenleegstand en oplopende winkelleegstand in Rijswijk. Een groot deel van de panden staat al meer dan vijf jaar leeg en is eigendom van grote nationale en internationale beleggers. Zij hebben op dit moment weinig motivatie om eigen kansarm leegstaand vastgoed te verbouwen of te slopen, terwijl verpauperende, leegstaande gebouwen een negatieve impact hebben op de leefomgeving. Rijswijk is de eerste gemeente in Nederland met deze maatregel, die onlangs door de gemeenteraad is goedgekeurd. Almere, Lelystad en Nijmegen overwegen er ook mee aan de slag te gaan. Rijswijk hoopt met de aanpassing de gemeente aantrekkelijk te maken als vestigingsplek voor ondernemers. Tegelijkertijd erkent de gemeente dat de aanpassing symbolisch is, omdat de ozb-belastingtarieven geen of nauwelijks impact hebben op een belegger. Ze hopen vastgoedpartijen te  prikkelen om in elk geval met de gemeente in gesprek  te gaan over de toekomst van hun leegstaande vastgoed. 

Dit is wat de BSD-fractie betreft een voorbeeld om na te volgen. Ook onze gemeente kampt met grote leegstand van winkelpanden en kantoren.

De BSD-fractie verzoekt uw college bij de begroting voor 2016 en de daarbij behorende aanpassing van de tarieven dit goede voorbeeld na te volgen.

Uw reactie c.q. voorstellen afwachtend,

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *