ONDERHOUD WATERLOOP, KENMERK LVDK/15040

 

 


 

Bergen op Zoom, 3 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Onderhoud waterloop, kenmerk LVDK/15040

 

Geacht College, 

Je zal maar een huis of grond gekocht hebben aan wat nu Schoudee (oneven nummers) of Dijkland heet. Je kocht het met als argument wonen aan het water (grachtje eens 6 meter breed) en met uitzicht op zicht/sierwater en speelwater voor de kinderen. De waterloop heeft ook een functie voor waterberging en de doorvoer c.q. afvoer van overtollig water uit een deel van de Bergseplaat. Je zag het al helemaal voor je: een altijd watervoerende grachtje is rijk aan leven. Tal van watervogels zouden je een uitzicht leveren om van te kwijlen.

Wat is de werkelijkheid? Een volledig dicht gegroeide watergang (zie bijgevoegde foto’s) zonder watervogels. Een watergang die geen uitzicht biedt, maar belemmert.

Werd er vroeger nog tweemaal per jaar gemaaid en was er dus soms uitzicht en heel soms ook nog iets van water. Nu is het een eentonige groene massa. Wel de overlast van insecten. Niet meer de vogels en de vissen die er op jagen. Want voor hen is nauwelijks plaats.

Veel bewoners van de Schoudee, Dijkland en Heveland voelen zich bekocht.

Voor 1995 werd het grachtje goed onderhouden. Na 1995 werd het tweemaal per jaar gemaaid de laatste jaren slechts éénmaal per jaar.

Voor hen een reden om mij eind maart een handtekeningenlijst te doen toekomen. 15 adressen van de Schoudee en 9 adressen van Dijkland. Toen was er wel de ergernis van jaren aanwezig, maar nog niet de overdaad aan begroeiing die ‘s zomers het uitzicht verpest. Ook een eindje verder bij de scholen is het water volledig begroeid en tast het naar de mening van omwonenden de sociale veiligheid ernstig aan (zie foto’s).

College, doe er wat aan! Ik geef u graag zicht op de mij aangereikte handtekeningen.   

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

onderhoud01 onderhoud02 onderhoud03 onderhoud04 onderhoud05 onderhoud06 onderhoud07

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *