UITDAGING/ EEN ECONOMISCHE KIJK

| jaar 2 | nummer 72 |

| 09-08-2015 | 10.15 uur |


 

| UITDAGING |  

 

 

munchhausen-vlecht-340De studie “Midsize Brabant” bevat een aantal gegevens/prognoses waar de Bergse politiek iets mee zou moeten, willen we Bergen op Zoom een toekomst geven die recht doet aan haar geschiedenis als industrie- en handelsstad.

Een voor mij betekenisvol gegeven is de prognose dat Bergen op Zoom in 2030 van de twaalf grootste Brabantse steden de meest vergrijsde zal zijn. Dan zal volgens de prognose 27,2 % van onze bevolking ouder zijn dan 65 jaar, terwijl dat in bijvoorbeeld Helmond nog maar 20,5 % zal zijn. De werkgelegenheid groeide daar dan ook fors de afgelopen 15 jaar. Circa 7 keer zo snel als in Bergen op Zoom.

Wat echt pijn gaat doen is dat op de meervoudige achterstandsindex van Telos Bergen op Zoom tot de negen slechtste gemeenten van Brabant behoort. Dit betekent dat, gemeten volgens de Telos systematiek, de sociale veerkracht van de Bergse samenleving beperkt is. In de wetenschap dat deze analyse gebaseerd is op gegevens vóór de gedeeltelijke sluiting van Philip Morris zijn dit zeer verontrustende gegevens en is het tijd voor een diepgaande analyse om te achterhalen wat er fout is gegaan en welke lessen we daaruit trekken voor de toekomst. Dit is op zich al een hele uitdaging. Want de coalities die de afgelopen 30 jaar aan de macht zijn geweest zijn niet van het achteruit kijken om te leren van het verleden. Die partijen zijn vooral bang om op wat fout ging aangesproken te worden. Mijn ervaring is dat je juist van je fouten, als je ze onderzoekt, wijze lessen kan trekken voor de toekomst. Bergen op Zoom zal zich aan haar haren uit het moeras moeten trekken, waarin het de afgelopen 20 jaar terecht is gekomen. Dat is voor de BSD de uitdaging voor de komende jaren.     

Louis van der Kallen

 


 

| EEN ECONOMISCHE KIJK |  

 

oosterhout transportIn het stuk “Midsize Brabant” wordt ook met een economische bril naar de middelgrote steden gekeken. Kijken we naar de groei van de werkgelegenheid in de periode 1995 – 2013 per sector dan krijgt Bergen op Zoom slechts bij één van de zeven sectoren een plus. Dat is transport. Bij alle andere sectoren scoort Bergen op Zoom slechter dan gemiddeld. Wat opvalt is dat alle middelgrote steden daar, met uitzondering van Roosendaal, een plusje scoren.

Wat ten aanzien van de ontwikkeling van de beroepsbevolking opvalt in de cijfers van de provincie is dat tot 2040 de grootste krimp (ten opzichte van 2015) wordt verwacht in Bergen op Zoom (9%). Wat echt pijn doet is de analyse van de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt: “Op veerkracht van de regionale arbeidsmarkt scoren de Midsize-steden Helmond, Veghel, Uden, Oss en Oosterhout positiever dan gemiddeld. In Waalwijk en Roosendaal is de verwachte snelheid van herstel echter iets langzamer dan gemiddeld en in Bergen op Zoom nog langzamer”. Op basis van deze verwachting is actie vereist. Als dit bewaarheid zou worden is de molensteen van de op voorraad zijnde gronden voor woningbouw op termijn ondragelijk en zal onze gemeente tientallen jaren een proces van sociaal-economische neergang kennen. Hier moet dus iets gebeuren!

Wat mij opvalt in de in het rapport vermelde gegevens is, dat de twee steden waar de werkgelegenheid het hardste groeide in de periode 1998 -2013 (Helmond plus 27,5 % en Oosterhout plus 19,6 %) de twee gemeenten zijn met het verhoudingsgewijs grootste areaal aan bedrijventerreinen. Oosterhout heeft bijvoorbeeld bijna net zoveel bedrijventerreinen als het veel grotere Den Bosch. Die beschikbaarheid van terreinen heeft wel gewerkt, want ondanks dat grote areaal is het wel vrijwel uitverkocht. En dat allemaal zonder spoorverbinding en een waterverbinding die aanzienlijk slechter is dan die van Bergen op Zoom.

Naar de inzichten van de BSD ligt een belangrijk deel van onze ellende in het feit dat wij wel woningbouw locaties als de Markiezaten en de Bergse Haven ontwikkeld hebben, maar dat met name GBWP met medewerking van Lijst Linssen, de VVD en de PvdA de ontwikkeling van de Auvergnepolder als bedrijventerrein blokkeerden. Dit moet snel veranderen! 

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

03-08
VEILIGE LOOPROUTE WATTWEG, KENMERK FELK/15037


03-08
GEBREK AAN SUPERMARKT GAGELDONK WEST, KENMERK LVDK/15039 


03-08
ONDERHOUD WATERLOOP, KENMERK LVDK/15040

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Lauran van Schilt

    Ligt het bovenstaande ook niet heel erg veel aan de Provincie. Alles wat ik lees (of het nu gaat over infrastructuur of werkgelegenheid) is zo geconcentreerd op Oost-Brabant. Het lijkt wel of deze regio niet bestaat daar in Den Bosch. Hier liggen mijn grote zorgen. Gaarne Uw reactie hierop. Mvg., Lauran van Schilt

  2. Hoi Laurant, ik kan me jouw stelling wel voorstellen. Op diverse beleidsterreinen worden eerst de grote 5 steden in Brabant(Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Helmond en Breda) bediend en daarna de overigen. Althans in een behoorlijk aantal gevallen. Van de andere kant moeten we ons zelf geen Calimero-status aan gaan meten. Mijn ervaring is dat wanneer je op tijd met goede plannen komt in Den Bosch op welk gebied dan ook zorg, cultuur, landschapsbeleid of werkgelegenheid men daar zeker gevoelig voor is en het een serieuze kans biedt.
    Laten we in ons zelf geloven en daarmee anderen overtuigen.

    Groetjes,

    Piet van den Kieboom

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *