DIGITALE DIENSTVERLENING, KENMERK LVDK/15046

 


 

Bergen op Zoom, 31 augustus 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Digitale Dienstverlening, kenmerk LVDK/15046
 

Geacht College, 

Recent is verschenen de rapportage “Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017”.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/04/01/meting-aanbod-digitale-dienstverlening-2017

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) hebben opdracht gegeven tot het onderzoek. Deloitte heeft het onderzoek naar de digitale volwassenheid van de meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij overheden, waaronder de gemeenten, uitgevoerd. Daarbij is per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat de volwassenheid is van het (digitale) product. Bij het onderzoek naar de gemeenten zijn 55 (digitale) producten bekeken. De gemiddelde score van gemeenten in de klasse 50.000 tot 100.000 inwoners was 58,4 % digitale volwassenheid. Het Noord-Brabantse gemiddelde lag in dezelfde orde van grootte. Alphen-Chaam scoorde bij de top tien gemeenten met circa 80 %.

Ondergetekende heeft de digitale volwassenheid van Bergen op Zoom niet kunnen achterhalen, maar kijkend naar de vele klachten die ons bereiken over de toegankelijkheid van onze website, kan de BSD-fractie zich voorstellen dat wij van de relatief kleine gemeente Alphen-Chaam het nodige kunnen leren. Ook van ons waterschap Brabantse Delta (ruim boven de 80 %) kunnen we het nodige opsteken. 

Graag wordt de BSD-fractie geïnformeerd over de score op het vlak van onze digitale volwassenheid/dienstverlening. Deloitte zou alle gemeenten hebben onderzocht!

Ook wordt de BSD-fractie graag geïnformeerd over wat wij van bijvoorbeeld Alphen-Chaam kunnen leren en hoe uw college dit denkt op te pakken. 

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.