GOEDE BUUR? KENMERK LVDK/15048

 


 

Bergen op Zoom, 7 september 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Goede buur? kenmerk LVDK/15048

 

Geacht College,

De gemeente bezuinigt al jaren op het groenonderhoud. Dat is begrijpelijk gelet op de financiële situatie van de gemeente en de wens de belastingen niet verder te verhogen.
Buiten dat de bezuinigingen hebben geleid tot lagere kosten en een minder aantrekkelijk straatbeeld, is in de beleving van bewoners de onderhoudssituatie van gemeentelijke percelen niet altijd een getuigenis van goed nabuurschap. Naast de esthetische aspecten zitten aan het wel of niet strak onderhouden van groen ook elementen die betrekking hebben op veiligheid. Voorbeelden zijn risico’s op brand door blad of dood hout. Maar ook het feit dat hoge begroeiingen de mogelijkheden op sociale controle op inbraak verminderen en de kansen op verontreiniging met zwerfvuil en ongedierte toenemen. Soms roept het onderhoud ook vragen op in de zin van: er wordt een deel gesnoeid en de rest wordt over geslagen.

Bijgaand wat foto’s, genomen op de hoek Biezenlaan/Gripkeshof te Halsteren. Deze laten zien dat een deel gesnoeid is, maar het deel tegen het hoekhuis niet, terwijl dat de risico’s bij brand vergroten. 

Is er door het college beleid geformuleerd ten aanzien van het nabuurschap van de gemeente, als het gaat om gemeentelijk groenpercelen die grenzen aan de gronden/eigendommen van derden? 

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

snoeien 01 snoeien 02

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *