TON/ MINDERHEIDSSTANDPUNT/ VERLEDEN EN TOEKOMST

| jaar 2 | nummer 74 |

| 13-09-2015 | 10.00 uur |


 

| TON |   

 

bananenschilAls je bananen verkoopt moet je beducht zijn op de schillen! Ton is een koopman die door maatschappelijke bewogenheid terecht is gekomen in de (lokale) politiek. Op de markt kan een grote mond soms effectief zijn. De politieke standwerker Ton liet zich horen en dacht bijna per definitie dat hij altijd het gelijk aan zijn zijde had. Na het mislukken van de Snuffelpartij (1982) kwam hij via de BSD in de gemeenteraad. Dat duurde slechts een hand vol maanden. Toen bleek samenwerken met Ton voor mij te lastig. En gingen we ieder onze eigen politieke weg. Ton’s partij groeide als kool. Ton werd bevestigd in ‘zijn gelijk’. Ton vroeg in de jaren daarna nog heel wat keren bij mij om raad.

Ton is iemand met de nodige argwaan.  In Ton’s politieke leven kende hij, naar mijn beleving, niet veel mensen die hij vertrouwde en aan wiens adviezen hij belang hechtte. Bij de breuk had Ton zijn toenmalige duo-lid Jack van Es als loyale bondgenoot meegenomen. Jack was iemand die hij vertrouwde en die Ton soms tot de orde kon roepen en hem een beetje naar het meer rechte pad kon bewegen. Daar kwam in de loop der tijd zijn zoon Johan bij. Het is dan ook jammer dat bij de laatste verkiezingen Jack niet terugkeerde en Johan daarna wegens verhuizing naar het buitenland de fractie van Lijst Linssen verliet. Lijst Linssen ontwikkelde zich als een groep mensen die, naar het aan de buitenkant lijkt, vooral bestaat uit mensen voor wie loyaliteit aan Ton leidmotief was. Ook op ambtelijke niveau lijkt het, als we de berichten over angstcultuur mogen geloven, dat Ton vooral bevestiging van zijn uitgangspunten en zienswijzen verlangde.

Ton’s karakter, inzet en onhebbelijkheden zijn in de loop der tijden niet veranderd. Ton was en is Ton. Door sommigen gekarakteriseerd als een ‘muil op poten’. Zegt dat alles over hem? Zeker niet. Ton was als volksvertegenwoordiger en bestuurder iemand die zich met heel zijn ziel en zaligheid inzette voor zijn stad. Helaas leerde hij niet zichtbaar van zijn alsmaar herhaalde uitglijders. Met wat mea culpas en wat stofhappen kwam hij er altijd mee weg. En ook nu moet ik nog zien dat hij in de toekomst niet weer herrijst. Want Ton is een soort van (on)kruid dat je niet zomaar wegpoetst.

Het punt is dat Ton zelf werkelijk dacht, en vermoedelijk nog denkt, dat hij het beste was en is voor de stad en haar bewoners. In de loop der tijd is echter gebleken dat zijn gepoch voor een behoorlijk deel bestaat uit gebakken lucht.

Recent is verschenen het Magazine Midsize Brabant, een verkenning van de toekomst voor Brabantse middelgrote steden (50.000 tot 100.000 inwoners), uitgegeven door Brabant Kennis/ Ruimtevolk. In deze verkenning komt een tabel voor waarin de werkgelegenheidsontwikkeling in de middelgrote Brabantse steden is aangegeven tussen 1998 en 2013. De cijfers voor Bergen op Zoom zijn verbijsterend slecht. 

De groei van het aantal arbeidsplaatsen per middelgrote gemeente tussen 1998 en 2013:

Helmond              27,5 %
Oosterhout           19,6 %
Waalwijk               17,5 %
Veghel                   15,5 %
Roosendaal          12,2 %
Bergen op Zoom   3,9 %
Uden                       3,8 %
Oss                          2,1 %

Gemiddeld was de groei in deze gemeenten 12,7 %.

Als je in aanmerking neemt dat in Oss in deze periode duizenden arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan door de teloorgang van de voormalige Organon en in Bergen op Zoom de gedeeltelijke sluiting van Phillip Morris pas deze periode zijn beslag heeft gekregen, dan is de ontwikkeling in Bergen op Zoom verbijsterend slecht. Het kan zelfs betekenen dat als de periode 1998 eind 2015 zou zijn de ontwikkeling in Bergen op Zoom veruit de slechtste zou kunnen zijn van alle middelgrote gemeenten in Noord-Brabant.

Als je deze cijfers beschouwt en beseft dat Ton in deze periode langdurig de portefeuille economische zaken heeft beheerd, dan kan ik niet anders dan concluderen dat de inspanningen van Ton en zijn afdeling economische zaken bedroevend slechte resultaten hebben opgeleverd. Ik schreef er in deze rubriek eerder over, alsmede stuurde BSD-fractie daarover een brief aan het college.

De toekomst zal leren hoe en of Ton het politieke handwerk weer op gaat pakken. Keert hij terug in de gemeenteraad? Welk raadslid in de fractie van Lijst Linssen zal dan opstappen om plaats te maken voor zijn of haar politiek leider? Ik hoop dat Ton na gaat denken over hoe het zover gekomen is? Maar vooral hoe hij zijn kwaliteiten in evenwicht brengt met de risico’s van zijn handelen. Er is geen moeder meer om zijn mond met zeep te spoelen. Mij is dat in mijn jeugd heel wat keren overkomen. De mij bekende tegensprekers in zijn fractie (Jack en Johan) zijn verdwenen. Wat Ton nodig heeft is iemand naar wie hij echt bereid is te luisteren.. Dus iemand die hij vertrouwt. Wil hij ooit nog terug kunnen keren op een wethoudersstoel, dan zal hij blijk moeten geven van meer dan enige deemoed. Zijn uitingen op facebook laten vooralsnog het ergste vrezen. Ik zou het jammer vinden als Ton uit het politieke beeld zou verdwijnen. Hij was de afgelopen kwart eeuw in zijn Bergen een markant politicus. Ook de mens Ton kan veranderen, hij moet dat echter wel zelf willen.

Ik wens Ton veel wijsheid en kracht toe om na te denken over de afgelopen bijna 30 jaar van politieke actie en wat hij zelf als mens en politicus daarvan kan en wat mij betreft moet leren.  

Louis van der Kallen

 


 

| MINDERHEIDSSTANDPUNT |  

 

minderheidsstandpuntDoor alle rumoer rond het vertrek van Ton uit het college blijft onderbelicht het minderheidsstandpunt dat Ton in het college innam over het voornemen om voor omstreeks vier miljoen euro te komen tot nieuwe huisvesting voor de Zoomvliet studio van het ROC West-Brabant, ZuidWest TV en het Facilitair Bedrijf.

Een minderheidsstandpunt komt in het college van B&W van Bergen op Zoom uiterst zelden voor. De afgelopen decennia kan ik mij dat niet één, twee, drie herinneren. Na de uitglijder over de zaden kan dit wel eens de druppel zijn geweest die de emmer van gebrek aan vertrouwen in Ton deed overlopen. In de BSD-fractie worden minderheidsstandpunten, mits goed gemotiveerd en doorgesproken, tot op zekere hoogte gewaardeerd. Als het goed is blijkt dan dat over een onderwerp intensief is nagedacht en alle denkbare argumenten zijn afgewogen. Dan moet het mogelijk zijn een minderheidsstandpunt in te nemen zonder dat dit het vertrouwen in elkaar aantast. Zeker als het over de voorgenomen vastgoedinvestering gaat, acht ik de opstelling van Ton en, naar ik vermoed, zijn partij begrijpelijk.

Hoe positief je ook mag denken over de drie organisaties waarvoor nieuwbouw wordt bepleit, feit is dat Bergen op Zoom een armlastige gemeente is waarin door college partijen en raad is besloten dat schuldvermindering belangrijk is. Daar komt bij dat in het verleden is besloten dat vastgoed afgestoten kan en moet worden, omdat het eigendom en beheer van vastgoed geen gemeentelijke kerntaak is. Dit heeft geleid tot de verkoop van tal van gebouwen zoals voormalige wijkgebouwen en andere panden van de gemeente.

Als je tevens bedenkt dat er binnen de gemeenteraad wordt gesproken over de kerntaken en al wat daar wel of niet bij hoort, is het vreemd dat juist nu wordt besloten tot een dergelijke investering op kosten van de gemeente. Het college stelt weliswaar dat de huurpenningen de kosten gaan denken, maar dat is op termijn maar zeer de vraag. De drie organisaties zijn in hoge mate voor hun inkomsten van overheden afhankelijk. Voor de BSD is het geen uitgemaakte zaak dat tot in lengte van dagen dit soort organisaties over voldoende inkomsten blijven beschikken om de huurpenningen op te brengen. De eerste scholen zijn in dit land al failliet gegaan! Welk mooi werk die organisaties ook verrichten, als de investering werkelijk risicoloos zou zijn zou een particuliere investeerder al lang de bereidheid hebben getoond de investering te doen.

Is het toeval dat het vertrek en het innemen van een minderheidsstandpunt samenvallen? Ik denk het niet. Hier ligt mogelijk een leermoment voor de resterende collegepartijen. Gun een ander zijn overwegingen en zijn standpunt!   

Louis van der Kallen

 


 

| VERLEDEN EN TOEKOMST |  

 

drossaard 2Op zaterdag 12 september, de dag nadat Ton Linssen een oud-wethouder werd, was er de “dag van de democratie” in Bergen op Zoom. In de Raadszaal ten stadhuize werd verleden/heden en mogelijk de toekomst verbeeld. Er werd een gesprek gevoerd met iemand die nu bij het stadsbestuur betrokken is en met een drossaard (baljuw) uit het grijs verleden die namens zijn heer de Markies Jan de tweede betrokken was bij het stadsbestuur. Henk Boot (oud) journalist van BNdeStem stelde de vragen. Bij één van de gesprekken was een wel heel bekend oud wethouder de Drossaard. Ad van der Wegen speelde zijn rol meer dan uitstekend. Zelfs toen Henk Boot probeerde naar de actualiteit te gaan (Ton) en vroeg of de Drossaard in was voor een hernieuwd optreden in het stadbestuur, dit keer als wethouder, was zijn reactie dat hem van de vacature niets bekend was: ‘Hij had de stadsomroeper er niet over gehoord’.

Ik was zelf ook aanwezig. Dit keer met een hakbijl op mijn borst gespeld. Om te laten zien dat in de politiek er soms met de bijl gehakt wordt en dat het soms het karakter heeft van bijltjesdag.

De bezoekers konden met de Drossaard op de foto. Ik vond dat ook leuk. Het stadsbestuur van  het verleden en het heden op de gevoelige plaat vereeuwigd. Ik ben benieuwd of de Drossaard op deze foto de komende weken toch tot het inzicht komt dat het stadsbestuur op wethoudersniveau wel weer aantrekkelijk kan zijn om zijn politieke idealen vorm te geven. Voorlopig is het afwachten wat de collegepartijen willen.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

07-09
GOEDE BUUR? KENMERK LVDK/15048

NOG GEEN ANTWOORD


03-09
HERIJKING APV, AANGAANDE STRAATMUZIKANTEN, KENMERK PB/15047

NOG GEEN ANTWOORD 


31-08
DIGITALE DIENSTVERLENING, KENMERK LVDK/15046

NOG GEEN ANTWOORD 


29-08
VERPLAATSING KUNSTWERK KORENBEURSPLEIN, KENMERK PB/15045

NOG GEEN ANTWOORD 


26-08
ONDERHOUD MARKIEZENHOF, KENMERK LVDK/15044

NOG GEEN ANTWOORD


17-08
PARKEREN MET KENTEKEN, KENMERK FELK/15043

NOG GEEN ANTWOORD 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Lauran van Schilt

    Beste Louis,

    Vreemd dat je je niet kan herinneren dat een wethouder in de laatste decennia een minderheidsstandpunt heeft ingenomen. Ik meen te weten dat oud-wethouder Van de Water dit ook heeft gedaan. M.v.g. Lauran van Schilt

  2. Politiek ik zal het nooit begrijpen,maar moet je nageven Louis,dat ik wel respect heb voor je om dat jij toon als politicus als iemand op zijn rug lig dat je hem geen genaden schop geef.succes in die politieke arena.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *