EEN BSD WETHOUDER?/ TON LINSSEN/ IK STOP ALS DUOBURGER/ WELKOM AAN AURI

| jaar 2 | nummer 76 |

| 04-10-2015 | 12.00 uur |


 

| EEN BSD WETHOUDER? |  

 

auvergnepolder

Auvergnepolder

Na het vertrek van wethouder Linssen heb ik als partijleider van de BSD twee gesprekken gehad met de fractievoorzitter Van GBWP, Evert Weys en de politiek leider van GBWP, wethouder Arjan van der Weegen over een mogelijke deelname van de BSD aan het college van B&W.

In die gesprekken heb ik aangegeven dat de BSD niet per definitie afwijzend staat tegenover deelname aan het college. Deelname is niet onlogisch, omdat de BSD reeds twee verkiezingen achter elkaar is verdubbeld en met vier zetels na Lijst Linssen de grootste niet collegepartij is in de gemeenteraad. Maar het kan niet zo zijn dat het tekenen bij het kruisje is met betrekking tot het bestuursprogramma. Bij deze gesprekken heeft de BSD laten weten dat wij, van buiten de huidige fractie, een geschikte Bergse kandidaat hebben, met een zeer uitgebreide ervaring in beleidsadvisering aan grote gemeenten op het gebied van economische- en binnenstadsontwikkeling die eventueel per direct beschikbaar is. De BSD stelde echter twee programmatisch eisen.

Eén eis hadden we ook bij de college onderhandelingen na de laatste raadsverkiezing in 2014:  “hooguit 80 % van de afschrijvingen in een boekjaar gebruiken voor nieuwe investeringen (dit betekent dat men 20 % van de afschrijvingen op kapitaalgoederen gebruikt om de schuld af te lossen).” Die eis was toen niet bespreekbaar. Nu bleek mij bij de laatste Audit-commissie vergadering (maandag 28 september 2015) dat het college die eis per 2017 heeft overgenomen. Onder druk c.q. de huidige schuldenlast wordt bijna alles vloeibaar!

De tweede eis was de ontwikkeling van de Auvergne Polder als bedrijven/haventerrein mogelijk te gaan maken. De in Bergen op Zoom dramatische arbeidsmarkt ontwikkeling vereist een snelle aanpak. Waar ik in een nieuwsbrief en middels een brief aan het college eerder aandacht voor vroeg. Uit het antwoord blijkt dat het huidige college op het vlak van het gevoerde beleid in deze nog steeds niet in de spiegel wil kijken. Voor de BSD is het uiterst teleurstellend dat Bergen op Zoom bijna weigerachtig is om te werken aan een betere arbeidsmarkt situatie! Feitelijk blokkeert GBWP de ontwikkelingen in de Auvergne Polder vanwege de wensen van de bevolking van Lepelstraat. Het wordt tijd dat ook zij beseffen dat ze de arbeidsmarkt belangen van de bevolking van geheel Bergen op Zoom hebben te dienen. 

In het tweede gesprek werd duidelijk dat de huidige college partijen (GBWP, VVD en D66) er nu niet voor kiezen om met de BSD verder te gaan. Als argument werd mede geopperd dat binnen een deel van deze partijen getwijfeld wordt aan de stabiliteit van de BSD fractie. Deze fractie handelt immers niet onder de dwang van fractiediscipline noch onder een dictaat van een partijleider. Binnen de BSD is de traditie en het beleid dat je met elkaar van mening mag verschillen en dat een ieder zijn geweten mag volgen. De praktijk is dat het de afgelopen vijf jaar maar een enkele keer is voorgekomen dat niet alle fractieleden gelijk stemden.

De BSD wensen de partijen die verder spreken alle succes. 

Louis van der Kallen

 


| TON LINSSEN |  

 

pot verwijt de ketelAfgelopen zaterdag leek het regionale deel van BNdeStem alleen gewijd te zijn aan Linssen. Voor Ton was Arjan van der Weegen de bron van alle kwaad en voor Arjan was het helder ‘Ton Linssen leefde in een eigen werkelijkheid’. Voor de eenvoudige en niet volledig geïnformeerde lezer, zoals u en ik, we waren er immers niet bij, was het duidelijk: de boter droop er vanaf.

Wat mij allereerst opviel was de uitspraak van Linssen: “ik ga de oppositie weer aanvoeren”. Voor mij is helder dat Ton zijn eigen Lijst Linssen gaat aanvoeren. Hetgeen hij al jaren doet. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat de andere niet coalitiepartijen (oppositiepartijen) zich door Ton laten aanvoeren. Zij, in ieder geval de BSD hebben geen behoefte om aangevoerd te worden door een persoon die wel iedere splinter in de ogen van een ander weet te duiden, maar stekeblind is voor de balk in zijn eigen ogen en bij succes (is wel eens voorgekomen) een ster is in het zich zelf op de borst kloppen. Maar bij een tegenslag dat per definitie wijt aan zijn ambtenaren of onwillige collega’s. Ton lijkt te kiezen voor variété in de raadszaal in plaats van zich serieus in te spannen voor zijn gemeente. 

Is alles wat hij afgelopen zaterdag via BNdeStem ons liet weten dan onzin? Zeker niet. Dat Arjan alles regisseert kan ik niet bevestigen. Maar veel wel! Hij is net als Ton een dominante politicus, die zijn vingers graag in iedere pappot houdt. Maar daar is hij ook voor ingehuurd. En in tegenstelling met Ton is het een veel lezer. Die graag het collectieve in een college van B&W vormgeeft door invloed uit te oefenen, ook over de portefeuilles van de andere wethouders. Anderzijds heeft Ton naar mijn gevoel zeker gelijk als hij stelt dat het standpunt van hem en zijn partij inzake de nieuwbouw van het ROC een rol heeft gespeeld. Ik schreef er eerder over (minderheidsstandpunt).

In de BN artikelen werd ongehoord veel modder gegooid. Voor mij het ‘toppunt’ in deze was het verhaal van Ton over ‘de val’ die hij voor GBWP gezet had. In iedere gemeenschap is het heel gebruikelijk dat belangengroepen zoals kerkgemeenschappen, ondernemers of wijkbewoners hun problemen onder de aandacht brengen van volksvertegenwoordigers en hun hulp vragen. Als een moskeebestuur een probleem voorlegt aan een hun bekend raadslid van een partij als GBWP en het probleem wordt aangepakt is dat geen ‘vriendjespolitiek’ maar de realiteit van hoe politiek bedreven wordt. Lijst Linssen had daar zelf een woord voor ontwikkeld en was trots op hun ‘ombudsfunctie’! Hetgeen naar mij gevoel precies het zelfde werkte. Luisteren naar wat burgers en organisaties willen of voor problemen ervaren en die proberen op te lossen. ‘Vriendjespolitiek’ is het naar mijn beleving o.a. het benoemen van personen in functies waarbij niet hun kwaliteiten bepalend zijn, maar hun relatie tot de benoemde functionaris of het gunnen van zakelijke transacties of voordeeltjes buiten de geëigende procedures om. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet! 

Mijn adviezen aan Ton zijn: vergeet dat leiderschap van de oppositie maar gauw. Stap over je eigen schaduw en frustratie heen. Ga je rol als volksvertegenwoordiger weer oppakken op een manier die respect afdwingt. Zet je primair in voor het belang van Bergen op Zoom. Leer van wat anderen je aanreiken. Respecteer je politieke tegenstanders. En kijk in de spiegel om te proberen te doorgronden hoe anderen tegen je aankijken.

Mijn advies aan allen die actief zijn binnen het Bergse politiek/bestuurlijke systeem: hou op met het beschadigen van het politieke/bestuurlijke imago van Bergen op Zoom en kijk vooruit. Bergen op Zoom en haar inwoners verdienen dat! 

Louis van der Kallen

 


| IK STOP ALS DUOBURGER |   

 

Met pijn in mijn hart heb ik deze week moeten besluiten om met onmiddellijke ingang mijn duoburgerlidmaatschap van de BSD-fractie neer te leggen. Het gaat mij echt aan het hart om mijn partijgenoten dit te moeten berichten. Ik heb mij al die jaren met bijzonder veel plezier in een prettige en inspirerende omgeving in kunnen zetten voor met name mensen met een beperking en kansen voor iedereen in het onderwijs.

Omdat Piet en ik nu kansen zien om mijn droom te verwezenlijken, namelijk het bieden van hulp en zorg op maat aan mensen met een beperking en ouderen, willen wij deze mogelijkheid benutten. Daarvoor is het kunnen verwerven van het pand “Samarbete” van de gemeente een voorwaarde. Daar wringt nu juist de schoen. De gemeente is al maanden bezig om ons telkens weer nieuwe eisen te stellen om het pand te kunnen aankopen. Als laatste nieuwe tegenwerking is het duoburgerlidmaatschap van mij als obstakel genoemd. Het aankopen van het pand door mij zou problemen kunnen opleveren met art. 15 van de Gemeentewet. Dat is de reden dat ik zelf dit obstakel op deze manier verwijder. 

Ik vind het bijzonder teleurstellend dat ik deze beslissing heb moeten nemen, maar ik kon niet anders. Wel blijf ik achter de schermen actief betrokken bij de BSD.

Diana van Beest

 


 

| WELKOM AAN AURI |  

 

Op donderdag 24 augustus j.l. is  Auri Peters beëdigd als nieuw burgerlid van de BSD-fractie.

Welkom Auri, je bent een mooie aanwinst voor de fractie. Nog diezelfde avond hield Auri haar ‘Maidenspeech’ over het onderwerp ‘Het nieuwe vergaderen’. Haar inbreng was verfrissend, ga zo door Auri! 

De fractie 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *