VRAGEN EX ARTIKEL 39. SCHOOLGEBOUWEN, KENMERK LVDK/15049

 


 

Bergen op Zoom, 24 oktober 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex. artikel 39. Schoolgebouwen, kenmerk LVDK/15049
 

Geacht College,

De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart naar schoolgebouwen. De motivering die het hoofd Algemene Rekenkamer (AR) gaf (bron: interview Arno Visser NRC d.d.17 oktober) was: “die verkeren in slechte staat”. Die gebouwen zijn in 1997 gedecentraliseerd. Nu er sprake lijkt te zijn dat deze in de (nabije) toekomst verkocht zouden moeten gaan worden aan schoolbesturen, doemt daar niet alleen een kans voor de gemeente (vermindering schuld) maar ook een risico op (afwaardering wegens achterstallig onderhoud).

De AR staat er om bekend dat de veronderstellingen die leiden tot onderzoeken vaak bewaarheid worden.

De BSD fractie wil graag geïnformeerd worden over de staat van onderhoud van de schoolgebouwen in gemeentelijk bezit alsmede de (programmatische) onderhoudsplanning van deze gebouwen.

Wat zijn per schoolgebouw de boekwaarden en hoe verhouden die zich met de eventuele transactiewaarde bij overdracht/verkoop aan de schoolbesturen?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *