CADEAUTJES/ LIEF VOOR ELKAAR

| jaar 2 | nummer 82 |

| 22-11-2015 | 09.15 uur |


 

| CADEAUTJES |  

 

“Sparen voor de fiscus” was een kopje, gelezen in BNdeStem. Bij lezing was mijn conclusie het moet niet gekker worden in politiek Den Haag. Voor de verkiezing kreeg je gebakken lucht als cadeautje. De 1000 euro van Rutte die nooit is gekomen. 

Nu heeft het er alle schijn van dat je een cadeautje krijgt (belastingverlaging) die je straks eventueel met rente moet terug betalen. En als je het ongeluk hebt dat je het ’cadeautje’ niet tijdig terug kunt betalen, omdat je niet ruim in de slappe was zit en de centen aan bijvoorbeeld de kapotte wasmachine hebt uit gegeven, wordt het ’cadeautje’ met een stevige boete verhoogd. 

Welk spel wordt in Den Haag gespeeld? Is het een manier van je zin doordrijven dat je de Belastingdienst de invoering al laat regelen? De veranderingen zijn al door de Belastingdienst verwerkt! Die beweren nu dat, als de Eerste Kamer het plan niet goedkeurt, dit betekent dat de burgers en bedrijven eerst belasting terugkrijgen of minder hoeven te betalen en dit geld dan later weer van de burgers wordt geïnd.

Op zich kan je al verschillend denken over een belastingverlaging door een overheid met tekorten op de begroting, met een stevige schuld en met tal van taken zoals de zorg waarop tot op het bot bezuinigd is. Maar als je als regering met een voorstel komt terwijl je weet dat aanvaarding niet vanzelfsprekend is omdat je nu éénmaal geen meerderheid hebt in de Eerste Kamer, is het van de gekke dat de uitvoering al wordt opgepakt voordat de hamer gevallen is. Hoeveel werk van belastingambtenaren en ingekochte ICT diensten is hier dan mogelijk verspild? 

Wat mij het meeste ergert is dat, als er terugbetaald moet worden, er veel burgers zijn die verder in de financiële problemen komen. Als je maand na maand blij bent de volgende salarisbetaling of uitkering te krijgen is iedere grote uitgave een probleem. De schuldsaneringaanvragen bij gemeenten stijgen al jaren. Een fors deel van de bevolking wordt al in problemen gebracht door een keiharde overheid die makkelijk boetes en extrakosten oplegt aan burgers die (tijdelijk) in gebreke zijn bij het betalen aan de overheid. 

Het wordt tijd dat als dit zou gebeuren de gemeenten, dus ook de gemeente Bergen op Zoom, een stevige rekening naar de veroorzaker van deze ellende stuurt. De BSD-fractie is voor de vervuiler betaalt. Dus de veroorzaker van de ellende moet dan over de brug komen.       

Louis van der Kallen

 


 

| LIEF VOOR ELKAAR |  

 

zoete broodjesOp 12 november werd de begroting van 2016 met één stem meerderheid aangenomen. Voor Bergen op Zoom een unieke gebeurtenis. Dit maakte nogal wat los bij de geachte raadscollega’s van de coalitiepartijen.

De fractievoorzitter van de VVD was teleurgesteld in de niet coalitie partijen. Er was onderling toch een goed overleg en er was een raadsprogramma. Waarom toch dit politieke spelletje? De fractievoorzitter van D66 liet me weten dat ik niet wist wat ik veroorzaakte. Alle krokodillentranen ten spijt iedereen was wel even wakker. Zelfs een voor Bergen op Zoom nieuwbakken journalist van BNdeStem schreef: “Op dat moment schoot de adrenaline met een rotvaart door mijn lichaam.”

Maar zou er iets wezenlijks veranderd zijn? Ik denk het niet. De meeste collega’s zijn weer terug in het hok. De PvdA fractievoorzitter verklaarde zelfs dat, als het er echt naar had uitgezien dat de begroting het niet had gehaald, hij dan had voor gestemd. Hoezo wij behandelen de zaken inhoudelijk? Wat is een standpunt waard als je als fractie je voor- of tegenstem laat afhangen van hoe anderen stemmen? De BSD fractie beoordeelt ieder voorstel op haar inhoud en of het belang van Bergen op Zoom er door gediend wordt, ongeacht hoe anderen stemmen. Natuurlijk luisteren we, voordat we tot een definitief oordeel komen, naar de argumenten van de geachte collega’s.

Het werk gaat, ondanks de vooralsnog unieke gebeurtenis op 12 november, gewoon door. Wel worden er plotseling veel zoete broodjes gebakken. De discussie in de commissie Burger en Bestuur op 19 november was daar een voorbeeld van. De complimenten over en weer vlogen in het rond bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie over het ICT beleid van de gemeente Bergen op Zoom. De wethouder nam de suggesties van iedere fractie, die een suggestie deed, over. En de fracties onderling waren heel lief voor elkaar. Zelfs ik kreeg van de geachte collega’s te horen dat ik en de BSD te bescheiden waren toen ik stelde dat mijn fractie en ik de inhoudelijke kennis misten om goed over het ICT beleid te kunnen oordelen. Als raad goed en inhoudelijk betrokken zijn is immers moeilijk als je het gevoel hebt dat je zelf, maar ook de meeste collega’s, eigenlijk afhankelijk zijn van de ingehuurde deskundigen. Wat we node missen is een soort van handboeksoldaat of  ICT beleid voor dummies. Ik moet, zonder het enkele raadslid te kort te doen die er wel kaas van gegeten heeft, erkennen dat het inhoud geven aan je rol als beleidsbepaler per definitie beperkt is als je niet goed weet hoe de vork in de steel zit. Ik deed het voorstel om als raadsleden en samen met de collega’s uit de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht (de samenwerkingspartners op tal van gebieden) eens te kijken of bundeling van kennis tot meer politiek bestuurlijk invloed op het wel of niet gezamenlijke ICT beleid zou kunnen leiden. Ook deze suggestie nam de wethouder mee!

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

20-11
VUURWERKVRIJE ZONE, KENMERK LK/15051

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

24-10
VRAGEN EX ARTIKEL 39. SCHOOLGEBOUWEN, KENMERK LVDK/15049

ANTWOORD, KENMERK U15-018327

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *