JEUGDZORG VRAGEN EX ART. 39, KENMERK PVDK/15052

 


 

Bergen op Zoom, 24 november 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Jeugdzorg vragen ex art. 39, kenmerk PVDK/15052
 

Geacht college,

Op zondagavond 22 november j.l. zond de NCRV/KRO het programma “Monitor” uit waarin de misstanden in de jeugdzorg, sinds de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten, uitgebreid werd getoond. Vooral de wijze waarop een groot aantal gemeenten omgaat met de privacy van jeugdigen en hun ouders/verzorgers, is zorgwekkend. In de reportage werd duidelijk gemaakt dat niet medisch bevoegde ambtenaren zonder BIG-registratie voluit inzage hebben in de medische dossiers van jeugdigen. Ouders wensen de privacy van hun kinderen, die noodgedwongen een beroep moeten doen op een vorm van jeugdzorg, te beschermen. Echter in de praktijk wordt bij weigering van inzage in en overlegging van medische gegevens de (indicatie-)procedure niet voortgezet. Ouders voelen zich met de rug tegen de muur geplaatst en gaan dan uit pure wanhoop toch akkoord met overlegging van privacy-gevoelige informatie. Daarnaast, zo werd duidelijk gemaakt in de reportage, gingen deze privacy-gevoelige gegevens op stadskantoren/gemeentehuizen van hand tot hand in de gemeentelijke organisatie. 

De BSD-fractie vindt dit dermate ernstig dat ze zo spoedig mogelijk wil weten hoe de werkwijze in de praktijk in de gemeente Bergen op Zoom plaatsvindt. Ze heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Kunt u ons uitvoerig informeren hoe de intake- en indicatie-procedure in de gemeente Bergen op Zoom in de praktijk plaats vindt?
  2. Welke en hoeveel functionarissen per jeugdige zijn hierbij betrokken en hebben daarbij en daarmee inzage in de medische en andere privacy-gevoelige informatie van de jeugdige?
  3. Beschikken de functionarissen die toegang hebben, dan wel nemen, tot de dossiers met de  gevoelige informatie, over een BIG-registratie?
  4. Hoe worden de privacy-gevoelige informatie opgeslagen en bewaard?
  5. Wie bewaakt het verstrekken van gegevens uit deze dossiers door de gemeente aan derden?
  6. Heeft u de afgelopen 11 maanden het proces van aanvragen om jeugdzorg stop gezet omdat ouders/verzorgers, overigens terecht, niet bereid waren medische dan wel andere privacy-gevoelige informatie te verstrekken aan niet BIG-geregistreerde medewerkers?

 Wij zien uw beantwoording graag zo spoedig mogelijk met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *