VRAGEN EX ART. 39 THUISZORG/TSN, KENMERK PVDK/15055

 


 

Bergen op Zoom, 4 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39 thuiszorg/TSN, kenmerk PVDK/15055

 

Geacht College,

De grootste zorgaanbieder van huishoudelijke zorg, TSN, verkeert in zwaar weer zoals bekend. Hoewel er op dit moment nog ‘maar’ sprake is van surcéance van betaling, lijkt een faillissement onafwendbaar. Dit zal grote gevolgen hebben voor veel ouderen, mensen met een beperking en andere burgers die noodgedwongen op deze hulp zijn aangewezen. Zij dreigen hun broodnodige hulp in de huishouding te verliezen en thuiszorgmedewerkers komen mogelijk op straat te staan. Een spookbeeld voor zorgvragers en zorgverleners.

Naast het alleen uiten van onze grote zorgen hierover, wil de BSD-fractie ook meedenken in mogelijke oplossingen voor dit gigantische probleem. Daarbij is het uitgangspunt voor mijn fractie dat hulp- en zorgbehoevenden adequate en goede hulp krijgen waarvoor een eerlijk tarief wordt betaald en voorkomen wordt dat de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers verslechteren.

Mijn fractie heeft daarvoor de volgende vragen en suggesties:

  1. Wordt er in de gemeente Bergen op Zoom door TSN zorg verleend aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen volgens de WMO?
  2. Zo ja welke diensten betreft dit?
  3. Hoeveel zorgvragers worden door TSN zorg geboden?
  4. Hoeveel zorguren zijn hiermee gemoeid?
  5. Hoeveel zorgmedewerkers werkzaam bij TSN zijn er woonachtig in Bergen op Zoom?
  6. Heeft aanbesteding van de huishoudelijke zorg in de gemeente Bergen op Zoom plaatsgevonden volgens de ‘Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning’?
  7. Vindt u dat de gemeente Bergen op Zoom een ‘eerlijk’ uurtarief voor huishoudelijke verzorging betaalt ?
  8. Indien TSN daadwerkelijk failliet gaat, ziet u dan mogelijkheden de zorg, die TSN bood, door andere zorginstellingen te laten overnemen zonder dat er getornd wordt aan de arbeidsvoorwaarden van de thuiszorgers?
  9. De gemeente Bergen op Zoom maakt gebruik van de subsidie ‘De Huishoudelijke Hulp Toeslag’. U heeft hiervoor ruim € 355.000,00 ontvangen. Hoeveel procent van dit bedrag is tot nu tot ingezet?
  10. Voor een uur extra huishoudelijke hulp dienen zorgvragers € 10,- per uur te betalen in onze gemeente. Zelfs dit bedrag is voor veel hulpbehoevenden op maandbasis een hoog bedrag en kunnen dit daarom moeilijk op brengen. De BSD-fractie vraagt u daarom de mogelijkheden te bezien om deze eigen bijdrage door zorgvragers te verlagen tot nul of maximaal € 5,- per uur, dan wel een flexibel tarief hiervoor te hanteren afhankelijk van het inkomen. De BSD-fractie verwacht hierdoor een hogere vraag naar huishoudelijke hulp en daarmee, zoals de subsidieregeling beoogt, waarborgen voor de werkgelegenheid van zorgmedewerkers. Bent u bereid ter bekostiging hiervan een eventueel beroep te doen op de overschotten op de WMO?

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling zo spoedig mogelijk, gezien de precaire situatie, met belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *