VRAGEN EX ART 39 VUURWERKSHOW, KENMERK PVDK/15054

 


 

Bergen op Zoom, 4 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Vragen ex art. 39 Vuurwerkshow op 13 december a.s., kenmerk PVDK/15054

 

Geacht College,

Onze fractie bereiken berichten dat er op 13 december a.s. een vuurwerkshow staat gepland aan de Binnenschelde in onze gemeente. Al eerder heeft een dergelijke show plaatsgevonden op die plek. De omwonenden snappen totaal niet hoe dit mogelijk (gemaakt) is. In een tijd dat het afsteken van vuurwerk tot forse discussies leidt in de samenleving vindt mijn fractie het ongepast dat dit wederom dreigt te gebeuren. Jeugdigen, die zich buiten de tijdzone waarop alleen op 31 december vuurwerk in het openbaar mag worden afgestoken, zich schuldig maken aan overtreding van deze regel, worden en terecht hierop aangesproken en doorgeleid naar buro Halt.

De vuurwerkshow die nu is aangekondigd is een commerciële actie van een vuurwerkverkoper in Bergen op Zoom, vermoedelijk met de bedoeling aandacht te vestigen op hun vuurwerkaanbiedingen de komende weken. De BSD-fractie wil het afsteken van vuurwerk in z’n algemeenheid niet volledig verbieden, maar maakt zich wel zorgen over de ongebreidelde mogelijkheden om vuurwerk te kopen en het voortijdig afsteken er van.

Een actie zoals aangekondigd op 13 december a.s. vinden wij daarom ongepast.

De BSD-fractie doet daarom een dringend beroep op uw college om de geplande actie te verbieden c.q. er alles aan te doen dat er geen (individuele) afsteking van vuurwerk in het openbaar in onze gemeente plaatsvindt anders dan op de daarvoor bepaalde uren op 31 december.

Zij heeft daarom de volgende vragen aan uw college:

  1. Is uw college op de hoogte van de door de ondernemer geplande vuurwerkactie op 13 december?
  2. Zo ja, is dit in overeenstemming met art. 4.2 en art. 4.3 van de Algemene Plaatselijke verordening?
  3. Heeft het college toestemming c.q. vergunning verleend voor dit evenement?
  4. Zo ja wat zijn daarvoor de argumenten geweest en welke afwegingen heeft u daarbij gemaakt?
  5. Welke instanties heeft u om advies gevraagd, i.c. hebben u hierover geadviseerd?
  6. Bent u het met de BSD-fractie eens dat dit soort evenementen niet passen in een tijd waarin burgers gevraagd worden toch al extra alert te zijn op ongebruikelijke voorvallen en geluiden in hun omgeving?
  7. Bent u bereid er alles aan te doen om dit evenement te verbieden c.q. onmogelijk te maken?

 

Wij wachten met belangstelling uw antwoord af. U zult begrijpen dat 13 december er snel aan komt. Daarom verzoeken wij u om schriftelijke beantwoording vóór 10 december a.s., dan wel mondelinge beantwoording in de commissie B&B van donderdag 10 december a.s.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *