ZORG OVER BOMEN/ BRANDGEVAAR

| jaar 2 | nummer 84 |

| 06-12-2015 | 10.00 uur |


 

| ZORG OVER BOMEN |   

 

trekproef

Trekproef in volle gang

De CDA fractie maakt zich zorgen over de omvalrisico’s van bomen binnen onze gemeente en heeft daarover een brief gestuurd aan het college van B&W. Hierin doet de CDA de suggestie de paardenkastanjes aan de Rijtuigweg te vervangen en alle paardenkastanjes in onze gemeente in kaart te brengen. Dit omdat er sedert een 2002 een aantal keren de kastanjebloedingsziekte is geconstateerd. 

Nu is de ziekte niet altijd dodelijk voor een kastanje en hij blijkt goed behandelbaar te zijn. Het gaat de BSD-fractie dan ook heel ver om vaak zeer oude kastanjes te kappen en te vervangen door jonge bomen. Kastanjes horen in de Nederlandse stedelijke structuren en is een laanboom bij uitstek. De Rijtuigweg is dan ook een prachtige laan structuur waarvan het haast misdadig is deze te kappen. De omgevallen paardenkastanje op de Burgemeester Stulemeijerlaan was, voor zover ik heb kunnen constateren niet ziek. Hij was wel windgevoelig omdat hij alleen stond. Dan kan een zware windstoot uit de verkeerde richting fataal zijn. Net als eenzame mensen verdienen eenzame bomen extra aandacht omdat zij meer risico’s lopen. Kunnen de door het CDA gewenste trekproeven zinvol zijn? Ik denk het niet of nauwelijks. Trekproeven zijn als testmethode alleen zinvol om erachter te komen of scheve, oude, holle of door zwammen aangetaste bomen instabiel zijn en waar de zwakke plekken precies zitten, zodat eventueel maatregelen genomen kunnen worden. Is er gerede twijfel aan de stabiliteit van een boom dan kan een stabiliteitsonderzoek zoals een trekproef inzicht verschaffen.

Alle alleenstaande bomen zijn door hun windvang risicovoller dan bomen die beschut staan. Alleenstaande bomen dienen dan ook beter onderhouden te worden en meer gesnoeid om ze minder kwetsbaar te maken. Trekproeven in het wilde weg zijn niet zinvol mede omdat er heel veel factoren zijn in het bepalen van de risico’s, zoals de overwegende windrichting, de breedte van de kroon, en de hoeveelheid blad, enz.. Een zomerstorm, wanneer een boom vol in blad staat is het meest risicovolle moment. Ziekte en soms ouderdom (populieren) zijn de risicofactoren. Een jaarlijkse controle van de bomen in de openbare ruimte is wel zinvol net als strak onderhoud en terugsnoeien. Voor de BSD fractie is beter onderhoud voor de bomen aan de Rijtuigweg wel aan de orde. Veel geld uitgeven aan trekproeven niet. Wij staan voor het behoud, ook van oude bomen, met bijzondere aandacht voor de alleenstaande/eenzame een daardoor meer windgevoelig bomen.
Dus geen bijl in de bomen aan de Rijtuigweg, wel een goede snoeibeurt. 

Louis van der Kallen

 


 

| ONVEILIGE LEEGSTAND |  

 

vuurLeegstaande panden blijken al jaren een bron van onveiligheid te zijn. Ze blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op lieden die er spullen uit slopen en op mensen die er illegaal in verblijven en van hun verblijf een rotzooi maken door bijvoorbeeld (brandbaar) afval niet af te voeren.

In de winter leidt hun verblijf ook vaak tot het opstoken van brandbaar materiaal om enigszins warm te blijven en dat kan weer leiden tot brand. Ook op bewuste brandstichters lijken leegstaande panden een zekere aantrekkingskracht te hebben. De branden in het Juvenaat waren daar een voorbeeld van. Dat omwonenden zich bewust worden van de risico’s is winst. Want dit leid tot meer alertheid ten aanzien van wat er rond een pand gebeurt. Dat buren van het voormalige wijkcentrum Hoofdkwartier bij de politiek aan de bel trekken is niet meer dan logisch. De keuzen zijn simpel: slopen, goed afsluiten en dagelijks controleren of dat nog steeds het geval is, of in tijdelijk gebruik geven aan bijvoorbeeld kunstenaars die atelierruimte zoeken. Het installeren van rookmelders kan hierbij een deeloplossing zijn. Anderzijds zijn die weer verleidelijk om te stelen. Een eigenaar moet beseffen dat leegstaande panden in de ogen van velen ‘vogelvrij’ zijn.

Met de toename van langdurig leegstaande panden is het zaak dat de overheid hier beleid op  ontwikkelt, waarbij elementen als onveiligheid, brandgevaar en verpaupering aandacht vragen.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

04-12
VRAGEN EX ART. 39 THUISZORG/TSN, KENMERK PVDK/15055


04-12
VRAGEN EX ART 39 VUURWERKSHOW, KENMERK PVDK/15054

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

07-09
GOEDE BUUR? KENMERK LVDK/15048

ANTWOORD, KENMERK U15-017692

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.