FLATCONTAINER OUD PAPIER, KENMERK PVDK/15060

 


 

Bergen op Zoom, 18 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: flatcontainer oud papier, kenmerk PVDK/15060

 

Geacht College,

De gemeente Bergen op Zoom heeft er, net als vele andere gemeenten, voor gekozen om nadrukkelijk in te zetten op het scheiden van afval door de burgers. Zo staan er bij flatgebouwen in onze gemeente ondergrondse containers voor het aanbieden van diverse monostromen van afval. Ook bij de Groeshof staat een container bestemd voor oud-papier. De bewoners wordt daarmee indringend verzocht hun oud-papier hierin te deponeren met gebruik making van hun Saver-pas. Maar wat nu als de desbetreffende container vol is of anderszins buiten gebruik? Dan kan de vaak wat oudere burger niets anders doen dan het oud-papier mee terug nemen naar hun flatwoning. Een alternatief om bijvoorbeeld het oud-papier in een andere papiercontainer in de nabijheid te deponeren is er niet omdat de gemeente Bergen op Zoom niet gekozen heeft voor het ‘Buddy-container-systeem’. Dit is jammer omdat de bewoners hierdoor onnodig hindernissen ondervinden in hun en ook door ons gewenst scheidingsgedrag.

Mijn fractie verzoekt uw college daarom serieus te bezien of het zogenoemde ‘Buddy-containersysteem’ alsnog kan worden ingevoerd in onze gemeente. Mijn fractie is echter ronduit ontstemd over het feit dat, wanneer de burger hierover een melding maakt en een vraag hierover stelt per mail aan de gemeente er helemaal geen reactie komt ,ook niet na een tweede verzoek om een reactie. Dit past absoluut niet bij een college dat zegt juist extra werk te willen maken van communicatie. Zo ontbreekt het bij het gemeenteloket ook aan een contactformulier op de website.

De BSD-fractie verzoekt u daarom de suggesties en vragen van haar ter harte te nemen en hiervoor een adequate oplossing te treffen.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *