VRAGEN EX ART. 39 EUROPEES AANBESTEDEN, KENMERK FELK/15057

 


 

Bergen op Zoom, 15 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39: Europees aanbesteden, kenmerk FELK/15057

 

Geacht College,

Onze Fractie wil u bedanken voor u voortvarendheid inzake een goed inkoopbeleid te realiseren om onze gemeentelijke taken zorgvuldig, kwalitatief en tegen een zo gunstig mogelijk tarief uit te voeren.

Wij hebben dan ook met interesse gekeken naar het aanbestedingsstuk inzake de uitvoering BBZ-IOAZ. Hier konden verschillende partijen op inschrijven zoals dat bedoeld is vanuit de richtlijnen die ons zijn opgelegd door Europa. Het moge duidelijk zijn dat de BSD-fractie wil dat dit zorgvuldig en transparant gebeurd. Derhalve wil onze fractie u de volgende vragen naar aanleiding van de aanbesteding van de uitvoering BBZ-IOAZ een aantal vragen stellen. De reden dat wij hierover vragen aan u stellen ligt in het feit dat er, naar ons gevoelen nogal wat onduidelijkheden liggen in het aanbestedingsstuk.

 • Is mijn informatie juist dat er een medewerker van IMK binnen ons gemeentelijk apparaat gedetacheerd is om zaken aangaande BBZ- IOAZ te verwerken?
 • Is het zo dat deze medewerker al sinds 2010 via deze detacheringsconstructie is ingehuurd met een kostenplaatje van plusminus 220,000 euro ruim boven de Balkenende norm?
 • Kan dit niet goedkoper, door deze functie te voorzien in ons eigen functiehuis?
 • Hoe is de kwaliteitsborging gewaarborgd ten aanzien van het realiseren van een bedrijfseconomisch haalbaarheidsonderzoek, nu de Backoffice juridische uitvoering welke gedaan wordt door de gedetacheerde kracht van het IMK die deze bedrijfseconomische haalbaarheidsonderzoeken, naar onze informatie, laat uitvoeren door hetzelfde IMK als waarvoor deze medewerker werkzaam is?
 • Kunt u ons informeren over het aanbestedingsstuk welke door dezelfde IMK medewerker is opgesteld en andere inschrijvers op een dergelijke aanbesteding een eerlijke kans dien te bieden op de aanbesteding?
 • In het aanbestedingsstuk zijn voor de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken geen kwalificaties gesteld (in het aanbestedingsdocument ligt de focus en de puntenscore op met name op de back office werkzaamheden). Een puntenscore voor de haalbaarheidsonderzoeken ontbreekt. Kunt u dit toelichten?
 • Hoewel het totaalbedrag van de bedrijfseconomische haalbaarheidsonderzoeken (circa € 350.000 per jaar ) 64% van het totaal aan te besteden bedrag ( circa € 550.000 per jaar) is, wegen de haalbaarheidsonderzoeken maar voor 20 % mee in de totale prijsbeoordeling. Kunt u dit toelichten?
 • In het aanbestedingsdocument geven de aanbestedende diensten géén uitvoer aan de voorkeur van de afzonderlijke gemeenteraden om samen te werken met lokale ondernemingen. Kunt u dit toelichten?
 • Bij de toetsing van de inschrijvingen hanteert u een puntensysteem, kunt u ons informeren hoe deze punten tot stand zijn gekomen?
 • In een van uw afwijzingsbrieven stelt u dat u angsten heeft dat “indien de inschrijver weg zou vallen er geen continuïteitswaarborg is”. Waarop is deze angst gebaseerd?
 • Kunt u deze angst verder specificeren omdat ook het IMK nooit een 100 % waarborging kan bieden indien er iemand wegvalt?
 • Wellicht kunt ons uitleggen hoe deze vertrouwensrelatie tot stand is gekomen met IMK?
 • Gelet op voorgaande vragen/bemerkingen inzake aanbestedingsdocument is het niet verstandiger om de aanbesteding in te trekken en te onderzoeken of een goedkopere oplossing mogelijk is?

Gezien een externe deadline graag beantwoording voor 21 december.

Met vriendelijke groet,
Namens de BSD-fractie

Farid El-Khassim

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *