VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR 2, KENMERK LVDK/15065

 


 

Bergen op Zoom, 30 december 2015

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft:  verzoek Wet openbaarheid van bestuur 2, kenmerk LVDK/15065

 

Geacht College,

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in de rapportages van de Monumentenwacht inzake de onderhoudsstatus van het Markiezenhof vanaf 2005 tot heden. Voornoemde rapportages dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de rapportages voor de verzoeker ter inzage te leggen van 1 februari tot en met 1 maart 2016.

In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *