DUURZAME ONTWIKKELING/ DUURZAAMHEID – 1/ DUURZAAMHEID – 2

| jaar 3 | nummer 90 |

| 24-01-2016 | 11.00 uur |


 

| DUURZAME ONTWIKKELING |  

 

zwerfvuilIn de gemeenteraad van 28 januari 2016 komt aan de orde een raadsvoorstel met de mooie titel “Visie duurzame ontwikkeling gemeente Bergen op Zoom”. In de bijbehorende nota staan veel zaken waarvoor de BSD al heel lang pleit. Een aantal ambities en thema’s komen aan de orde. Genoemd zijn: energie, water, klimaatadaptatie, biodiversiteit, educatie en afval/zwerfvuil.  

Lang en vasthoudend heeft de BSD-fractie gehamerd op een gewenste aanpak van klimaatadaptatie en om daarbij ook de hittestress aan te pakken. Het meest uitgebreid en met tal van voorbeelden in een brief in november 2013. Als fractie hebben we vanaf de start van deze raadsperiode klimaatadaptatie als één van de drie kernpunten van gemeentelijk beleid verklaard voor de komende tientallen jaren. Eindelijk is het dan zover dat ook deze coalitie inziet dat hier stappen gemaakt moeten worden. De nota is een begin. Nu komt het op de uitvoering aan. De BSD-fractie is hoopvol.

In de presentatie aan de gemeenteraad op 7 januari j.l. viel zelfs de term hittestress. Het was de eerste keer dat die term van achter de collegetafel in een beleidsdebat uit eigen beweging werd genoemd en tevens werd aangekondigd dat men met andere gemeenten ‘de komende maanden kansrijke aanpakken voor klimaatadaptatie gaat testen’. Voorlopig is het eerst zien dan geloven. Wat ons betreft kan de gemeente beginnen met onze  voorbeelden, zoals genoemd in onze brief van 3 november 2013. We krijgen er wel enig geloof in want op 20 januari was er een werkbijeenkomst onder de titel “Water in de tuin”. We zullen zien.

Natuurlijk is een duurzame ontwikkeling meer dan de zes genoemde thema’s. Nu nog een duurzame ontwikkeling op financieel- en op sociaal beleid, alsmede op zaken zoals werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling. We zien er naar uit dat ook het beleid op dat soort thema’s duurzaam wordt!   

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 1 |  

 

kamperfoelie

De afgebeelde Kamperfoelie is Lonicera ‘Etrusca’. Er is nog geen fotomateriaal van de in dit bericht beschreven soort beschikbaar.

Duurzaamheid kent vele vormen. Als je als gemeente werkelijk ‘duurzaam’ wilt gaan werken, moet je bij alles wat je doet of wilt gaan doen denken: hoe kan dit duurzamer? Welk probleem je ook wilt aanpakken je moet dan kijken naar hoe je met materialen ‘dichter bij huis’ je doelstellingen kan verwezenlijken. 

Als voorbeeld de aanpak van fijnstof. Je kan als gemeente denken dat zoeken de regelgevers in Den Haag en Brussel maar uit. Je kan echter ook denken wat kunnen wij zelf er aan doen? In Amsterdam start een proef waar bij de gemeente begint met het planten van een speciale kamperfoelie die de luchtkwaliteit langs de A10 bij de Zuidas kan verbeteren. De plant is extra harig en is speciaal voor het zuiveren van fijnstof gekweekt. Het gaat om een project dat een onderzoeksbudget heeft gekregen van het nieuwe Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies. De proef gaat in januari van start.

Ook andere bomen, heesters, mossen en vetplanten hebben de eigenschap dat ze fijnstof uit de lucht vangen en vasthouden. Het fijnstof spoelt daarna bij een regenbui van de planten af en komt zo op de grond terecht. In de bodem wordt het fijnstof dan door micro-organismen afgebroken. Duurzaam is hier op een andere manier meer integraal naar zaken kijken. Laat ook de afdelingen openbare ruimten/groenvoorzieningen meedenken in oplossingen voor problemen van de gemeente.

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 2 |  

 

water in de tuinOp woensdag 20 januari organiseerde de gemeente Bergen op Zoom, in het kader van de duurzaamheidnota een expertsessie ‘Water in de tuin’ waarbij ook uit de regio deskundigen en hoveniers aanwezig waren in het Natuurpodium Brabantse Wal.

De bijeenkomst was bedoeld om nu eindelijk eens het belang van water in de tuin in het licht van de aanpak van klimaatadaptatie en hittestress te benadrukken en ideeën op te doen hoe meer water in de tuin te realiseren.  De BSD is blij dat nu ook de gemeentelijke deskundigen lieten zien dat het waterbewustzijn bij onze beleidsambtenaren een keer ten goede aan het maken is. De BSD hoopt dat er nu blijvende aandacht komt voor wat het bestraten/verharden van tuinen en openbaargroen betekend voor de kans op wateroverlast en de toename van hittestress. Mogelijk gaat nu aan meer dan 40 jaar verwaarlozen van dit thema een einde komen. Er kwam helder na voren dat al die verhardingen niet alleen leiden tot meer wateroverlast maar ook tot een verschralende biodiversiteit in stedelijke gebied en achteruitgang van vogel en vleermuis aantallen.

Wat ook naar boven kwam waren redenen waarom bewoners over gaan tot verhardingen van hun tuinen en dat de parkeerdruk daar een rol bij speelt. Hopelijk wordt de ingebrachte kennis van een ieder en zeker ook van de hoveniers gebruikt om tot een ander beleid bij gemeenten en huisvesters te komen. En tot meer bewustzijn bij de burgerij wat verhardingen voor de totale leefbaarheid van mens, dier en plant betekend.

Louis van der Kallen

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

29-12
ARTIKEL 39 VRAGEN, THEODORUSHAVEN, KENMERK LVDK/15064

ANTWOORD, KENMERK U16-000149


 28-12
EX ART. 39 VRAGEN, UITKERINGSFRAUDE ISD, KENMERK PVDK/15062

ANTWOORD, KENMERK U16-000003

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *