SAMARBETE/ DUURZAAMHEID – 5: VERGROENEN

| jaar 3 | nummer 92 |

| 07-02-2016 | 10.40 uur |


 

| SAMARBETE |  

 
samarbeteAls leider van de BSD heb ik, gezien het feit dat Diana van Beest duo-lid is geweest van de BSD en haar echtgenote Piet van den Kieboom raadslid is van de BSD, de afgelopen tijd getracht zoveel mogelijk buiten de discussie over Samarbete te blijven. Gezien het feit dat nu Samarbete door het college middels een raadsmededeling op de agenda is gezet moeten de BSD en ik daar wel een mening over innemen.

Na de watersnoodramp was het gebouw een gift van Zweden en de provincie Friesland voor de jeugd van de gemeenten Fijnaart, Halsteren, Heijningen en Nieuw-Vossemeer. Het Zweedse woord samarbete, de naam van het gebouw, heeft vertaald  in het Nederlands de betekenissen: coöperatie, samenwerking, samenwerkingsverband en medewerking. Het is dan een gotspe dat het door sommigen wordt gezien als een “watersnoodmonument voor de Halsterse jeugd”. Het zou ter de beschikking moeten zijn voor de jeugd uit de gehele gemeente en regio. In en in triest is het dat uit de hele gang van zaken blijkt dat de gebruiker/huurder van het pand de afgelopen jaren alles heeft gedaan om juist niet samen te werken met een eventuele koper. Dat blijkt ook uit de woorden van wethouder Arjan van der Weegen. Een citaat van hem opgetekend door de media die dat onderschrijft is: “Eén keer is het zelfs tot een voorlopig koopcontract gekomen, maar doordat de koper en de scouting er niet samen uitkwamen, ging de verkoop niet door. Van een gijzeling door de scouting wil ik niet spreken, want dat vind ik een te zwaar woord. Maar feit is wel dat de gemeenteraad hen wel erg veel macht heeft toebedeeld”.

Wat mij opvalt in de raadsmededeling is dat het college de schuld makkelijk bij anderen legt. En als zij dat doet er zelf geen conclusies aan verbindt. Een voorbeeld van de schuld bij een ander leggen is: “Verkoopdossier is uitgemond in een mediahype die het imago van het gemeentebestuur heeft beschadigd.” Hier krijgen de media de schuld terwijl helder is dat het college zelf in de spiegel moet kijken en graag even verder dan  “Geen schoonheidsprijs”.  Aan de zin: “Daarbij was het wel van belang dat de scouting zich redelijk zou opstellen.” is geen vervolg gegeven door als verhuurder die redelijke opstelling desnoods af te dwingen. De voorkeursvariant van het college is verkoop tegen een gereduceerde prijs met een antispeculatie beding aan de Scouting.

De conclusies van de BSD zijn:

 • iedere medewerking weigeren aan een mogelijke koper loont
 • systematische obstructie loont,
 • jarenlang als huurder het pand van binnen niet naar behoren onderhouden loont
 • jaren weigeren de huurverhoging te betalen, ook nadat je door de adviescommissie voor de bezwaarschriften in het ongelijk bent gesteld, loont
 • jarenlang aan onderverhuur doen (paracommerciële activiteiten) zonder dat je door de verhuurder tot de orde wordt geroepen loont
 • door de gemeenteraad vastgesteld gemeentelijk vastgoedbeleid effectief dwarsbomen loont.

De BSD wijst verkoop van Samarbete aan de scouting af. Waarom? Omdat niet aan de regels houden nooit mag lonen. Ook niet als je woont of gevestigd bent in Halsteren of relaties hebt met politieke partijen.

Voor de BSD is de afhandeling van dit dossier een lakmoesproef:

 • Voor de burgemeester of hij werkelijk aan zijn rol als Kroonbenoemde, met als taak de integriteit van het bestuur en het ambtelijk apparaat te bewaken, inhoud geeft en ook oog heeft voor de wijze waarop alle aspecten van dit dossier intern behandeld zijn/worden.
 • Voor de individuele collegeleden en collegepartijen is aan ons de beoordeling of wij ooit samenwerking met deze partijen en/of personen zouden willen nastreven als dossiers op deze wijze worden afgehandeld en er op deze wijze wordt omgegaan met gemeentelijk bezit en de maatschappelijke en financiële belangen van de gemeente worden verwaarloosd.

Het anti-speculatiebeding is een lachertje als het gebouw wordt uitgeleefd en niet wordt onderhouden.

Tot nu toe is er noch als verhuurder noch als overheid gehandhaafd als het ging over het gebruik van het gebouw en de houding van de huurder. Het gebouw Samarbete en de intenties van de gevers verdienen dat het gebouw zo breed mogelijk wordt ingezet voor de jeugd en de kwetsbaren in onze samenleving.

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 5: VERGROENEN |  

 

geveltuinJe kan je een groene stad noemen en je kan er naar streven stelselmatig te vergroenen. Waar zou dat het meeste opvallen? In de binnenstad! Tilburg heeft besloten te vergroenen en neemt tal van initiatieven in die richting onder andere in hun centrum.

Tilburgers kunnen tot 1 maart een geveltuintje aanvragen. De gemeente legt de tuintjes in april en mei aan. De gemeente doet het grondwerk en de bewoners zorgen zelf voor de planten en het onderhoud. Een bewoner moet het zelf aanvragen en aangeven waar hij of zij het geveltuintje aangelegd wil hebben. Bijvoorbeeld onder het raam of van de deur tot de regenpijp. Het is ook mogelijk om geen gebruik te maken van de regeling, maar zelf een geveltuintje aan te leggen. Dit geldt niet voor bewoners binnen de Cityring. In dat deel van de stad mag alleen de gemeente een geveltuin aanleggen, vanwege het hoge aantal ondergrondse kabels en leidingen en de relatief smalle straten. Bewoners buiten de Cityring, die de tuin zelf aanleggen, moeten zorgen dat de geveltuin niet breder wordt dan 37 cm. Hij mag maximaal 25 cm diep zijn en mag zo lang zijn als de gevel van de woning. Bovendien moet er na aanleg een stoep overblijven van minimaal 120 cm breed, zodat mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rolstoel of rollator er nog langs kunnen.

Groen maakt een straat gezelliger, mooier, leefbaarder en gezonder. In een groene straat loopt bijvoorbeeld de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenige straat. Vergroening helpt op deze wijze de hittestress te verminderen. Bovendien zakt er bij regen meer water direct in de grond, waardoor er minder kans is op overlast van water op straat. 

Louis van der Kallen

 


  

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

28-01
EX ART. 39 VRAGEN UITSPRAKEN WETHOUDER IN BN DE STEM, KENMERK PVDK/16003

ANTWOORD, KENMERK U16-001820

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

 1. Jacqueline Verkade-Geldhoff

  Ik ben van mening dat Samarbete moet worden verkocht aan Diana van Beest. Wat zij ermee van plan is, dient een hoger doel en sluit m.i. volledig aan op de doelstelling waarmee dit pand ooit geschonken is.
  Ik ben het met dhr. van der Kallen eens als hij zegt dat de burgemeester hier verantwoordelijkheid moet nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.