GREEP UIT DE KAS/ ONZE FINANCIËLE POSITIE/ DUURZAAMHEID – 6

| jaar 3 | nummer 93 |

| 14-02-2016 | 12.00 uur |


 

| GREEP UIT DE KAS |  

 

greepuitdekas_1De afgelopen jaren heeft het Rijk een groot deel van haar bezuinigingen gerealiseerd door een greep te doen uit de kas van de gemeenten (het gemeentefonds). Ook de zogenoemde decentralisaties van de huishoudelijke en jeugdzorg naar de gemeenten hebben de gemeenten opgezadeld met forse risico’s en met de zwarte Piet van de bezuinigingen.

In de ogen van menig burger zijn de gemeenten de daders, omdat die nu verantwoordelijk zijn. Echter dit nu verantwoordelijk zijn  is gepaard gegaan met forse kortingen tot wel 40 % op de bijbehorende budgetten. Als in 2017 het overgangsrecht afloopt, gaan de burgers dit ten volle voelen in een verminderde kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening in de zorg.

Het Rijk speelt met de belastingverlagingen voor Sinterklaas en de gemeenten zitten met de gebakken peren. Door andere grepen uit de kas van het gemeentefonds is de omvang van die uitkering van het Rijk aan de gemeenten ongewis geworden. Het gevolg hiervan is dat de tekorten bij gemeenten oplopen en veel gemeenten interen op hun reserves of oplopende schulden hebben. Het wordt tijd dat gemeenten bij monde van gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders helder maken: tot hier en niet verder! Ook van de VNG mag die inzet verwacht worden. De BSD is nadrukkelijk tegen uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. Nieuwe belastingen kosten veel perceptiekosten, terwijl het gemeentefonds gevuld vanuit de rijksbelastingen geen extra perceptiekosten voor het Rijk betekenen. Per saldo is de burger  onnodig duurder uit met nieuwe gemeentelijk belastingen in plaats van de inning via de rijksbelastingen.

Politici in Den Haag spelen mooi weer over de ruggen van de gemeenten en haar burgers.

Louis van der Kallen

 


 

| ONZE FINANCIËLE POSITIE |  

 

De vertrekkende gemeentelijke accountant maakte één keer per jaar een samenvatting van de gemeentelijke financiële positie op basis van een dertiental kerncijfers. Slechts één daarvan ontwikkelde zich in 2014 beter dan gemiddeld ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. Dat was de afname van de netto schuldpositie.

De netto schuld is in de periode 2010-2014 afgenomen, terwijl die gemiddeld bij gemeenten in Nederland is toegenomen. Dat is dan ook meteen het enige goede nieuws. Van de twaalf andere kerncijfers waren er twee ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland gemiddeld en maar liefs tien slechter dan gemiddeld. De afname van de schuld in de periode 2010-2014 is vooral betaald uit de verkoop van bezittingen en de afbouw van de reserves en niet door stevige bezuinigingen. Terwijl de rest van Nederland nieuwe investeringen voor 36 % financierde met nieuwe schulden, deed de gemeente Bergen op Zoom dat met 72 % met centen van de bank. De voorraad gronden in euro’s per inwoner daalde fors, sneller dan de schulden. Wat ook fors steeg waren de lasten van investeringen die nog in de toekomst gedekt moeten worden door de inwoners. 

Kortom we zijn er nog lang niet. Er is nog een lange weg te gaan. Onze netto schuld is met 3369 euro per inwoner bijna 76 % hoger dan het landelijk gemiddelde. Terwijl onze reserves per inwoner slechts circa 42 % zijn van het landelijk gemiddelde.  

Ik hoop dat de nieuwe accountant ook in staat is om de gemeenteraad jaarlijks op dezelfde wijze op de hoogte te houden inzake de gemeentelijke financiële ontwikkelingen zoals Rein-Aart van Vugt van Deloitte dat deed. Want voor de komende tien tot twintig jaren blijft het nodig dat de gemeenteraad van Bergen op Zoom alert blijf op dit punt, zodat Bergen op Zoom financieel weer een gezonde gemeente wordt.

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAMHEID – 6 |  

 

rioleringTessy van de Linde, Tamanna Wahdat en Almedina Zuljko hebben op mijn verzoek en met mijn medewerking, in het kader van hun studie aan de ‎Juridische Hogeschool Avans – Fontys, de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de voorwaarden waaronder de gemeenteraad van Loon op Zand een gebod tot afkoppeling van de gemeentelijke vuilwater riolering mag opnemen in een gemeentelijke verordening. Het rapport “een-beetje-nat” is recent verschenen. Ik ben er blij mee en ik denk dat menige gemeente hier iets aan kan hebben bij het nader uitwerken en vormgeven van het gemeentelijk waterbeleid in het kader van klimaatadaptatie en het aanpakken van hittestress. Ik bedank de dames voor hun kwalitatieve inzet en de manier waarop ze zich gestort hebben op een voor velen misschien saai onderwerp, maar waaraan een groot maatschappelijk belang verbonden is. Ook voor de gemeente Bergen op Zoom kan de inhoud van “een-beetje-nat” bruikbaar zijn om de opgave waar voor de klimaatverandering ons stelt op te pakken.

Louis van der Kallen

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *