VERZOEK WOB RANDWEG ZUID-WEST – 2, KENMERK LVDK/16007

 


 

Bergen op Zoom, 26 februari 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          verzoek Wet openbaarheid van bestuur 2, ons kenmerk LVDK/16007

 

Geacht College,

Vandaag ben ik gebeld door de heer Bert Mellis inzake de termijnen van afhandeling van mijn WOB verzoek d.d. 24 februari 2016, kenmerk LVDK 16006.

Met de zin: “Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen nadat de aannemer zijn werkzaamheden heeft afgerond en met de gemeente  overeenstemming heeft bereikt omtrent de (financiële) afwikkeling”, beoogde ik de datum waarin de wettelijke termijnen gaan lopen te verschuiven naar het moment dat het project inclusief de (financiële) afwikkeling zou zijn afgesloten. Maar wel zeker te stellen dat het dossier ook dan nog ongeschoond en compleet zou zijn.

Ik bevestig bij deze de afspraak met de heer Mellis dat de startdatum, voor de afwikkelingstermijnen, van het WOB verzoek kenmerk LVDK/16006 gelijk valt met de nader te bepalen afwikkelingsdatum van het project Randweg Zuid-West.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.