VERZOEK WOB RANDWEG ZUID-WEST, KENMERK LVDK/16006

 


 

Bergen op Zoom, 24 februari 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LVDK/16006

 

Geacht College,

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die in algemene zin betrekking hebben op de aanleg van Randweg Zuid-West inclusief de voorafgaande onderzoeken zoals naar grondstructuren, geschiedenis van het gebied/tracé en grondgebruik, bedrijvigheid en kabels en leidingen, besprekingsverslagen, bestek en aanbestedingen. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen, nadat de aannemer zijn werkzaamheden heeft afgerond en met de gemeente  overeenstemming heeft bereikt omtrent de (financiële) afwikkeling, zodat het onderzoek en de rapportage daarvan de uitkomst van die afwikkeling niet beïnvloeden.

De reden van het verzoek nu is dat na afwikkeling de archivering vaak leidt tot het vernietigen van voorbereidende stukken. Ondergetekende wil voorkomen dat bij het onderzoek van de stukken straks gezegd kan worden dat bepaalde zaken er niet meer zijn omdat de archiefwet dat niet noodzakelijk maakte. Voor een gedegen onderzoek is het noodzakelijk dat het gehele dossier (papier en digitaal) inclusief alle voorbereidende activiteiten bewaard blijft. In aanmerking nemende dat uw college zich met regelmaat beroept op haar transparantie, neem ik aan dat uw college ten volle aan het bovenstaande gevolg wilt geven en vernietiging van stukken of digitale bestanden zal voorkomen.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *