EX ART. 39 VRAGEN: MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16011

 


 

Bergen op Zoom, 2 april 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Onderwerp:  Ex art. 39 vragen: midgetgolfbaan Meilust, kenmerk PVDK/16011

 

Geacht College,

De gemeenteraad heeft onlangs in haar vergadering uitgesproken dat het college in gesprek moet gaan met de vier kandidaten die zich hebben gemeld voor het beheer en de exploitatie van de midgetgolfbaan in Meilust.
De BSD-fractie is verbijsterd om op vrijdag 31 maart j.l. in BN De Stem te moeten lezen dat de ondernemer Eric Broere van Monkey Town in Halsteren al vanaf januari 2016 bezig is met het realiseren van een midgetgolfbaan in Halsteren. Dat een ondernemer plannen ontwikkelt, die kunnen bijdragen aan onze gemeentelijke toeristische en recreatieve doelstellingen, juicht onze fractie van harte toe. Daarover geen misverstand. Maar de BSD-fractie is ronduit verbijsterd dat dit nu naar buiten komt. Maar nog erger zijn de opmerkingen van wethouder van der Weegen in het krantenartikel:

“Wethouder van der Weegen reageert verheugd op de plannen van Broere, dat betekent dat de midgetgolfbaan in Bergen op Zoom wat hem betreft zeker dicht kan!”

“Voor de gemeente is het over en uit”

“Een midgetgolfbaan is geen overheidstaak, laat dat die campingondernemers dat zelf doen”

Tijdens het debat over de midgetgolfbaan in Meilust heeft het college hier geen woord over gerept. De BSD-fractie voelt zich behoorlijk geschoffeerd. Als het college zo met de raad omgaat, kan er volgens onze fractie maar één conclusie getrokken worden: minachting van de raad!

  1. De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college die ze zo spoedig mogelijk beantwoord wil zien:
    Sinds wanneer is het college op de hoogte van de plannen voor een midgetgolfbaan door Monkey Town?
  2. Is in het krantenartikel wethouder van der Weegen juist geciteerd?
  3. Is er in het contact met de heer Broere op enigerlei wijze gesproken over een mogelijke sluiting van de midgetgolfbaan in Meilust?
  4. Zo ja, zijn er in dit contact (deze contacten) op enigerlei wijze eisen omtrent sluiting van de midgetgolfbaan in Meilust gesteld door de heer Broere?
  5. Zijn er in deze contacten toezeggingen gedaan aan de heer Broere ten aanzien van sluiting van de midgetgolfbaan in Meilust? 
  6. Neemt het college de uitspraak van de gemeenteraad, waarin opdracht wordt gegeven aan het college om met de 4 belangstellenden voor de baan in Meilust in overleg te treden, nog serieus?
  7. Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de opmerkingen gedaan door wethouder van der Weegen in het eerder genoemde krantenartikel?
  8. Is het college in z’n algemeenheid van mening dat gemeentelijke voorzieningen, die door de markt overgenomen (kunnen) worden, per definitie voor sluiting c.q. privatisering in aanmerking (moeten) komen. 

Graag snelle beantwoording uiterlijk nog voor aanvang van de eerstvolgende vergadering van de commissie Mens en Maatschappij.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *