EX ART. 39 VRAGEN TEKORTEN GEBOUW-T

 


 

Bergen op Zoom, 14 april 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:    Ex art. 39 vragen Tekorten Gebouw-T

 

Geacht College,

Het is goed om te horen dat Gebouw-T haar beleidsdoelstellingen heeft behaald de afgelopen jaren. Ook de samenwerking met het ROC verdient een pluim. Echter . . . .

De bedrijfseconomische analyse laat een heel ander beeld zien en geeft ons reden tot ongerustheid. Er is structureel geld te kort en dit al jaren, wat opgevuld is uit allerlei ’potjes’. De meerjarenbegroting 2016-2019 geeft een structureel tekort aan van € 150.000,- per jaar. De subsidiepot moet naar € 376.000 bijgesteld worden. Om het populair te zeggen: op elk kaartje wat verkocht wordt zit ruim € 10,- subsidie. Zelfs dan is het afwachten of de begroting sluitend te krijgen is en dat met -tig vrijwilligers. Hoe is het mogelijk? Commerciële partijen die muziekfestivals organiseren behalen grote winsten.

Wij vinden dat een stichting/onderneming die met zulke slechte cijfers komt niet goed op haar zaak past en moet maar eens goed tegen het licht gehouden worden. De aangegeven redenen zijn voor ons niet voldoende. Ook de boute opmerking van de wethouder in de krant ‘Als we niets doen dan moet het podium dicht’, getuigt niet van empathie naar de raad. De raad wordt zo voor een voldongen feit met de rug tegen de muur gezet. Alsof er geen consensus bestaat.

Wij van de BSD hebben daar andere ideeën over en steken onze mening niet onder stoelen of banken. Er zijn wel degelijk andere oplossingen mogelijk. Wij hebben daarom enkele vragen die verhelderend en misschien gelijk oplossend kunnen zijn.

Kortom twee vliegen in een klap.

 1. Waarom wordt er nu pas alarm geslagen en heeft de raad van toezicht ons niet eerder geïnformeerd? Is deze raad van toezicht nog wel capabel en deskundig te noemen?
 2. In hoeverre worden leningen en fondsen naast de reguliere subsidie ingezet om Gebouw-T te runnen? Over welke bedragen praten we hier?
 3. Heeft het college voldoende zicht op hoe tekorten op de begroting ontstaan en heeft het college een idee hoe deze terug kunnen worden gebracht?
 4. In hoeverre worden er stappen gezet om op andere wijze gelden te genereren? Is het mogelijk om SROI (Social Return Of Investment) gelden hiervoor te gebruiken, waardoor men ook grote ondernemingen/bedrijven aan zich kan binden?
 5. Ziet Gebouw-T/het college andere manieren om te bezuinigen?
 6. Wordt er ook samengewerkt, agenda samengesteld met horecaondernemers uit BoZ, zodat een goed afgestemd muziekaanbod plaatsvindt en men elkaar niet in de wielen rijdt?
 7. Is de programmering wel goed te noemen? Ons bereiken berichten dat de programmering eenzijdig is en niet gericht is op de doelgroep, nl jongeren van deze tijd, maar op hippies/hardrockers/vetkuiven van weleer.
 8. Zou de programmering niet iets kunnen zijn van de jongeren zelf?
 9. De zgn. driehoeksborden reclame wordt vaak veelvuldig en langdurig ingezet. Zou het een mogelijkheid zijn om hierin te bezuinigen en/of ook samenwerking te zoeken met andere commerciële partijen of non profit organisaties?
 10. Ziet het College geen mogelijkheden om samen te gaan werken met commerciële, ervaren en deskundige partijen, liefst uit Bergen op Zoom of de regio?
 11. Ons bereiken ook berichten dat Bergse horeca ondernemers hun ongenoegen uiten t.o.v. Gebouw-T. Oneerlijke concurrentie met subsidiegelden. Kan de gemeente deze onrust wegnemen, zo niet zorgen dat de Bergse ondernemers zich serieus genomen voelen en betrokken blijven bij het cultuurbeleid van Bergen op Zoom?

Wij wachten met belangstelling uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,
Namens de BSD-fractie,

Peet Bakx

Auri Peters

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *