EX ART. 39 VRAGEN BERGEN OP ZOOM ZOEMT, KENMERK LVDK/16014

 


 

Bergen op Zoom, 20 april 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, Bergen op Zoom Zoemt, kenmerk LVDK/16014
 

Geacht College,

Het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) heeft op 26 februari 2016 een zeer verontrustend rapport uitgebracht over met uitsterven bedreigde bijensoorten en andere bestuivers. Bijen en hommels zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze voedingsgewassen. Een groot deel van de voedingsgewassen die door de mens worden gebruikt, is bestoven door bijen en hommels. We zijn voor veel van ons voedsel dus mede afhankelijk van deze bestuivers. Ze worden echter door tal van oorzaken met uitsterven bedreigd. Eén oorzaak is dat er in onze steden en dorpen steeds minder voedsel voor bijen is. Door bewust te kiezen voor bepaalde bomen in onze tuinen en in het openbaar groen, kunnen we het voedselaanbod voor deze mensenhelpers vergroten en daarmee de biodiversiteit in de stad versterken. 

In mijn brief LK 14016 d.d. 21 april 2014 heb ik aandacht gevraagd voor bijvriendelijk beheer. In uw antwoord d.d. 23 mei 2014 heeft uw college aan aantal bijvriendelijke projecten genoemd in onze gemeente. Daarvoor onze dank en waardering. Maar het kan en moet, mede gezien bovengenoemde IPBES rapportage, beter!

In ons groenbeheer zou de gemeente nadrukkelijker dan tot nu toe kunnen kiezen voor bij-vriendelijke bomen zoals: de valse christusdoorn of Gleditsia triacanthos ‘Sunburst of Skyline’, de sierappel of Malus Rudolph, of de Japanse honingboom of Sophora japonica ‘Regent’.

Wat ook kan is, in navolging van Groningen, samen met Food4Bees (coördinator cel Brabantse Wal, Liesbeth Rumpt) en anderen een project Bergen op Zoom Zoemt starten zodat er een brede aandacht voor bijen en andere bestuivers ontstaat. Bergen op Zoom van Groen naar Kleurrijk zou ook een leuze kunnen zijn. Een dergelijk initiatief kan ook goed passen in andere gemeentelijke projecten en programma’s zoals de aanpak van klimaatadaptatie/ hittestress. In het kader van ‘water in de tuin’ is al genoemd een actie ‘tegel eruit plant erin’. Dat zou kunnen worden: ‘tegel eruit bijenplant erin’. Een ander project dat navolging verdient is de Tilburgse plukroute aanpak (https://www.plukroute.nl/). Daarbij worden zowel maatschappelijke, water- en bijvriendelijke doelen nagestreefd.

–        Is uw college bereid projecten als: ‘plukroute’ en ‘tegel eruit bijenplant erin’ te overwegen?

–        Is uw college bereid te onderzoeken of bij de aanplant van bomen in het openbaar gebied er meer aandacht kan komen voor bijvriendelijke bomen en struiken.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *