EX ART. 39 VRAGEN HOEZO ERFGOED, KENMERK LVDK/16015

 


 

Bergen op Zoom, 22 april 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, Hoezo erfgoed, kenmerk LVDK/16015
 

Geacht College,

Met regelmaat constateert ondergetekende dat medewerkers van het archief en de bibliotheek parkeren op het binnenterrein van het Markiezenhof. Zie foto’s. Eventueel foto’s met kentekens beschikbaar. Aanspreken van de parkeerwachters leidde tot de uitspraak: “dat is geen openbare weg, maar privaatterrein en daar mogen wij dus niet beboeten.” In de wetenschap dat dit private terrein gemeentelijk eigendom is, vindt de BSD-fractie dit onverteerbaar. De betrokken medewerkers zijn zich terdege bewust van de ongewenstheid van hun handelen. Aanspreken leidt tot op heden niet tot een gedragsverandering. Wel makkelijk zo in de binnenstad altijd een parkeerplek en er niet voor betalen.

Ondergetekende vindt parkeren op het binnenterrein van het Markiezenhof een verkrachting van ons dierbaarste en rijkste erfgoed. Dit kan een zich erfgoedgemeente noemende gemeente toch niet tolereren! Die geparkeerde auto’s zijn een schandvlek. Ze verpesten wat mooie foto’s zouden kunnen zijn, die een weg naar de facebook pagina’s van toeristen zouden kunnen vinden en daarmee gratis advertenties voor onze mooie stad.

  • Vindt uw college, met de BSD-fractie, dat parkeren op het binnenterrein van het Markiezenhof ongewenst is en de integriteit en de belevingswaarde van het gebouw aantast?
  • Is uw college gereid ten spoedigste tegen deze vandalen op te treden en geparkeerde voertuigen zonder pardon in het vervolg weg te slepen? Gelieve daarvoor geen lelijke bordjes aan te brengen!
  • Zo nee , waarom niet?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *