DUAAL?/ DUURZAAM – 8/ 1.500.000 EURO

| jaar 3 | nummer 104 |

| 01-05-2016 | 09.00 uur |


 

| DUAAL? |  

 

lachenSinds 2002 wordt de gemeenteraad geacht in een duale verhouding te staan met het college van Burgemeester en Wethouders. In het begin deden sommige collegepartijen nog wel een beetje alsof door bijvoorbeeld wethouders formeel de fractievergaderingen niet bij te laten wonen en een collegevoorstel met enig enthousiasme door een wethouder te laten verdedigen.

Het lijkt er op dat in Bergen op Zoom dat geheel is los gelaten. Voor mij is, na een behandeling van de jaarafsluiting grondbedrijf 2015 in de gemeenteraad van 21 april, de duale episode in Bergen op Zoom echt afgesloten. Zonder ook maar enige weerstand of nadere uitleg accepteerde het college een amendement dat een besluit om 200.000 euro te bestemmen voor de transitie van het fysieke domein geheel van tafel veegde. Er zou een motiveringsgebrek zijn. Lachen! Groenlinks had er eerder schriftelijk een vraag over gesteld en antwoord gekregen: “Door de veranderende regelgeving (omgevingswet), die op ons af komt, vraagt dat een andere manier van werken van de overheid. Hoe die rol zich gaat ontwikkelen binnen de gemeente Bergen op Zoom is nog onduidelijk. Maar duidelijk is dat die gaat veranderen. De wijzigingen in regelgeving binnen het grondbedrijf/ binnen grondexploitaties vraagt ook een andere manier van werken. Meer vraaggericht dan aanbodgericht. Een aantal deelplannen zijn ondergebracht bij de materiële vaste activa. De raad beslist of een deelplan in exploitatie wordt genomen en weer een “actieve” grondexploitatie wordt. Voorheen werd die beslissing tussentijds “verantwoord” richting raad, nu vooraf. Het budget ter grootte van € 200.000,- is dan ook bedoeld om te onderzoeken hoe die andere manier van werken in de gemeente Bergen op Zoom moet worden ingericht (vergelijkbaar met de transitie van het sociale domein).”

Het college deed zelfs geen moeite te verwijzen naar haar eigen antwoord. Kortom, zij accepteert dat iets wat nodig is wordt uitgesteld. Zijn het slappe knieën of ontbreekt het aan duale lef? Of moet het eerst via de achterkamers van het fractieoverleg met de coalitiepartijen uitgelegd worden? Of is dit de prijs van een minimale meerderheid van de coalitie? De BSD was de enige fractie die tegen dit amendement stemde. Wij steunden, als niet coalitiepartij, de coalitie. Waarom? Omdat je sommige veranderingen beter niet kan uitstellen.  

Louis van der Kallen

 


 

| DUURZAAM – 8 |  

 

permacultuurIn het college programma 2014-2018 hebben de college partijen maar liefst twee hele pagina’s gewijd aan het thema duurzaamheid. Er is te lezen: “Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Want we zijn – wereldwijd – kwetsbaar door de diversiteit aan crises: economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch. Duurzame ontwikkeling krijgt steeds meer prioriteit. In de hele wereld staat duurzaamheid op de politieke agenda, onder andere door klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en bedreigde plant- en diersoorten.”

Dit jaar lijkt men ambtelijk begonnen met serieus te kijken naar wat er zou moeten gebeuren om Bergen op Zoom goed om te laten gaan met de klimaatverandering en daarmee een stukje invulling te geven aan dit onderdeel van het collegeprogramma. Zo was er in januari de expertsessie ‘water in de tuin’ in het Natuurpodium Brabantse Wal waar ik eerder over schreef. Op 26 april was er een vervolgsessie om te komen tot een actieplan om de aanpak van de klimaatadaptatie en de hittestress vorm te geven. Er worden stappen gezet en dat is mooi. Daarvoor mijn complimenten en waardering. Nog mooier zou het zijn als de aanpak integraal zou zijn door een brede toepassing van de principes van de permacultuur. Bijvoorbeeld bij alles wat je doet, het ontwerpen van een woonwijk of van wegen of de aanpak van onderhoud van groenvoorzieningen of een bos, je dit doet op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Op dit gebied is er zelfs een gratis cursus te downloaden. Kortom: goed dit soort bijeenkomsten met gemotiveerde meedenkers. Maar nu ook het gehele gemeentelijke apparaat dit soort principes bijbrengen.

Ter inspiratie de volgende documentaires:

Documentaire VPRO 2012 Permacultuur Green Gold

Documentaire BBC Permacultuur A farm voor the future

Permacultuur in Nederland

Een voorbeeld in de buurt op het moestuincomplex Metabiose aan de Delweg te Bergen op Zoom: https://www.danslejardin.punt.nl/

Louis van der Kallen

 


 

| 1.500.000 EURO |  

 

dnaHet college legt deze maand de gemeenteraad een voorstel voor om 1.500.000  euro uit te trekken voor een actieplan “Brede aanpak Binnenstad”. Men wil de Binnenstad ‘aantrekkelijk positioneren, gebaseerd op het DNA van de stad’. Dat klinkt mooi, maar als men dat onder andere wilt doen door publiekstrekkers (de Zeeland/Woonboulevard en Intratuin) te verbinden met de binnenstad, vraag ik mij af wat dat DNA, in de hoofden van het college, dan wel is?

Het is goed om over de binnenstad na te denken en te kijken naar onze geschiedenis. Maar 1,5 miljoen euro zonder een plan hoe het geld te besteden is wel veel geld uit een lege portemonnee. Het ‘mooiste’ onderdeel vind van de strategie vind ik: “Als er voldoende positieve buzz is ontstaan, acquisitie opzetten om bijzondere winkels van elders te trekken.” Ons DNA van elders trekken? Ik denk dat dit geld zonder een echt plan weer zal gaan naar advertenties met holle frasen en ‘mooie’ logo’s. Wat hebben alle ‘citymarketing’ uitgaven van de afgelopen jaren nu echt opgeleverd?

Hoe mooi de Zeeland ook is opgeknapt, zowel de daarin gerealiseerde winkels als het enorme horeca-oppervlak benadelen wel degelijk de binnenstad. Wat de BSD fractie betreft moeten we vooral inzetten op de (beeld)kwaliteit van het stadsbeeld. Weg lelijke reclames. Meer groen. Weg overbodige verkeersborden. Benadruk de geschiedenis door de oude namen van de panden te laten herleven. Stimuleer burgers tot het aanbrengen van een gedicht op muren en achter ramen. Creëer aantrekkelijke fotolocaties. Verleid de bezoekers tot het maken van ‘mond op mond’ reclame voor onze binnenstad. Zij zijn bij machte om via hun sociale media de (gratis) reclame te maken die wij nodig hebben. Laat onze eigen geschiedenis herleven! Dat is ons DNA!  

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

27-04
EX ART. 39 VRAGEN, RAPPORT ONDERWIJSINSPECTIE, KENMERK PVDK/16016

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

2 reacties

  1. Lauran van Schilt

    Met alle respect Louis maar ooit hebben wij een discussie gehad over de reclame uitingen en toen had je een heel ander verhaal. Krijg ik nu alsnog mijn gelijk? Niet dat het daar mij om gaat maar ik had denk ik toen een plausibel verhaal.

  2. Ricky dinkelberg

    Wat maakt het beurspleintje aantrekkelijk,omdat dit pleintje uitstraling heeft o.a de Ierse Pub,de Mexicaan enz..dit zijn ondernemers die een concept hebben wat afwijkt van anderen,bloem bakken enz.Ik blijf erbij Louis zolang Katrien plein een Getto blijft zal heel de stad een Getto blijven,ik als mens die geboren en bijna getogen op dit plein levende hoorde dikwijls van toeristen dat zij helemaal gek waren van de mooie oude panden in onze stad,mensen willen van straat naar straat van plein naar plein huppelen…maar goed we huppelen nu naar de afgrond,de ene keer richt men weer op de Parade de andere keer naar de grote markt [vieze lantaren paal;vervang dat vieze ding voor een kiosk,en bovenal hou de oudheid van de panden in ere,kan zo wel uren doorgaan…nog een tip gooi een bom op de stoelemat ook een vreselijk gebouw ik stop ermee want,ik vrees dat alle ogen nu gericht worden op de boulevaar,voor hoelang ik weet het niet met ongeveer 70.000 inwoners in dit gat,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *