EX ART. 39 VRAGEN, GREEN DEAL LANDSCHAPSPARK BERGSCHE HEIDE, KENMERK LVDK/16017

 


 

Bergen op Zoom, 10 mei 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, Green Deal Landschapspark Bergsche Heide, kenmerk LVDK/16017

 

Geacht College,

Op 12 maart heeft uw college met o.a. de Holding Bergsche Heide (directeur Ir. B.L.J. de Kok) de Green Deal Landschapspark Bergsche Heide ondertekend. De ‘deal’ omvat het gebied Bergse Heide (ongeveer 500 ha), gelegen tussen de A4 en de A58 in de gemeente Bergen op Zoom en grenzend aan de gemeente Roosendaal. In het gebied bevinden zich de volgende soorten bedrijven: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, maneges, horeca, camping, overige recreatievoorzieningen, alsmede landschapselementen en voorzieningen zoals ecologische hoofdstructuur (80 ha), Canadees militair ereveld, Brits militair ereveld, Joodse begraafplaats, een grote waterplas met andere waterpartijen (De Zanderijen), Landgoed Ruytershove en de Kragge (voormalige vuilstort). De directeur van de Holding Bergsche Heide is ook de directeur van de Kok Bouwgroep Bergen op Zoom. Bij bewoners/eigenaren in dit circa 500 ha grote gebied leeft het gevoel nu afhankelijk te zijn van een private partij (aannemer de Kok) bij hun eventuele plannen/ontwikkelingen. Wat hen bevreemd is dat zij op geen enkele wijze zijn betrokken of gehoord over deze green deal en deze green deal wel voorsorteert op het voorontwerpbestemmingsplan.

De BSD-fractie heeft de volgende vragen

  • Waarom zijn de bewoners/eigenaren in het gebied niet gehoord?
  • Welke consequenties heeft de Green Deal Landschapspark Bergsche Heide voor bewoners/eigenaren in het gebied?
  • Zijn de bewoners/eigenaren in het gebied op enige wijze afhankelijk geworden voor hun eigen ontwikkeling- of bouwplannen van een bedrijf als Holding Bergsche Heide of aannemersbedrijf de Kok?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *