EX ART 39 VRAGEN MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16019

 


 

Bergen op Zoom, 19 mei 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, Midgetgolfbaan Meilust, kenmerk PVDK/16019

 

Geacht College,

In de beantwoording van onze vragen over de Midgetgolfbaan Meilust in uw brief van 8 april j.l. heeft u aangegeven dat belangstellenden voor het beheer en exploitatie van deze baan zich tot 9 april j.l. konden melden bij uw college. Na 9 april zou u in gesprek gaan met belangstellenden die zich hadden gemeld.

De BSD-fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. Hoeveel belangstellende partijen hebben zich hiervoor gemeld?
  2. Met hoeveel van hen heeft u een gesprek gevoerd?
  3. Wat is het resultaat van deze gesprekken?
  4. Zijn er verslagen gemaakt van deze gesprekken, zo ja dan wenst onze fractie deze verslagen in te zien.
  5. Wat heeft u afgesproken met belangstellenden over de vervolgprocedure?
  6. Wat betekent deze procedure voor het huidige gebruik van de baan?

Graag spoedige beantwoording in verband met het feit dat het seizoen voor de baan al reeds lange tijd is gestart.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *