IN GESPREK GAAN/ LATEN WE DE ZEEUWEN VOLGEN/ GELIJK

| jaar 3 | nummer 108 |

| 29-05-2016 | 10.45 uur |


 

| IN GESPREK GAAN |  

  

altruismeIn 2016/2017 wil onze gemeenteraad in samenspraak met de inwoners richting gaan geven aan de toekomst. Hoe gaat de raad invulling geven aan haar rol in de transformatie van het sociale en politieke domein? Er komt een takendiscussie aan en hoe gaan we dat dan doen, is dan de vraag?

Als de Raad dat werkelijk wil doen in samenspraak met de burgerij, dan zullen raadsleden in gesprek moeten gaan met burgers. En dat vinden sommige raadsleden een ’beetje’ eng. Vandaar dat we op cursus/gesprek zijn gegaan bij deskundigen. Zelf heb ik één bijeenkomst bijgewoond waarin wij raadsleden tal van tips kregen hoe een waarderend gesprek te voeren. Ad Baijens van De Ruimte verzorgde deze training. Hij gaf stelregels mee voor ‘waarderende gesprekken’, zoals:

  • interesse in de ander tonen
  • vragen naar goede ervaringen en voorbeelden
  • concreet zijn
  • nagaan wat goed werkte
  • de ruimte verkennen
  • horen waar de ander warm voor loopt
  • samen kijken wat de eerste stappen kunnen zijn.

Kernwoorden waren empathie en altruïsme. Of simpelweg wees vriendelijk en kijk naar het belang van de ander. 

Nu is de vraag wat gaan de burgers merken van de glimlachende raadsleden. Normaal zien zij die alleen rond verkiezingstijd. Altruïsme hoort wel in de politiek. Alleen zie ik daar gewoonlijk heel weinig van. Maar misschien, heel misschien wordt nu alles anders. Met de kennis van nu hoeft u als burger dus niet te schrikken als u plotseling, in het wild, empathisch, altruïstisch glimlachende raadsleden tegenkomt. Het gaat vast weer snel over.

Louis van der Kallen

 


 

| LATEN WE DE ZEEUWEN VOLGEN |  

  

immobilisaat

Foto: BAG B.V. te Susteren: aanleg fietspad Veldhoek- Ruurlo, website: https://www.bagbv.nl/

Het Zeeuwse bedrijfsleven en alle Zeeuwse overheden gaan samenwerken om kansarme werkzoekenden aan een baan te helpen. Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap gaan samen met werkgevers in de grond-, weg- en waterbouw aan de slag om de werkloosheid onder die groep aan te pakken.

Op 12 mei hebben alle partijen in Goes hun handtekening onder de overeenkomst gezet waarmee de Stichting Arbeidspool Zeeland Werkt-Infra een feit werd. Men verwacht het eerste jaar circa 15 mensen aan werk te kunnen helpen en vanaf 2017 het dubbele. De overheden streven naar ‘Social Return’. Die Engelse term slaat op de tegenprestatie die bedrijven voor de maatschappij leveren als ze een opdracht van de overheid krijgen. Salaris en werk bieden aan mensen die in de bijstand zitten of op de wachtlijst staan voor een sociale werkplaats of jonggehandicapten zijn voorbeelden van een tegenprestatie.

Ook in Oost-Nederland zijn dergelijke initiatieven eerder van de grond gekomen. Nu West-Brabant nog! Of kan bergen op Zoom zich aansluiten bij dit Zeeuwse initiatief? 

Louis van der Kallen

 


 

| GELIJK |  

 

bal 011Ik beroep mij niet graag op ‘mijn gelijk’. Maar soms denk ik waarom luisteren de collega’s niet wat vaker naar die oude  en soms toch echt wel wijze man. Sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw zei ik met regelmaat “hou nu eens op met geld weg te gooien aan onderzoeken naar verziltingsalternatieven voor de Binnenschelde”. De natuur heeft tijd nodig om een stabiele biotoop te krijgen als je een oppervlaktewater verzoet, zoals met de Binnenschelde (ooit deel van de Oosterschelde) en het Volkerak/Zoommeer is gebeurd. De oudste uiting van mij in dit kader die ik zelf, op mijn websites heb kunnen vinden was mijn laatste betoog in de Staten van Brabant. Helaas nog altijd actueel. Het doet mij dan ook een groot genoegen dat wethouder Arjan van der Weegen nu eindelijk het licht heeft gezien en in het openbaar heeft uitgesproken dat de “Waterkwaliteit van de Binnenschelde voldoet voor de plannen aan de Boulevard”. Ik heb steeds bepleit dat de natuur zelf zal toe groeien naar een betere waterkwaliteit en dat is gebeurd en is nog steeds gaande.

In januari 2015 schreef ik over de alsmaar lagere concentraties van fosfaten en nitraten in het Volkerak/Zoommeer (waar het Binnenschelde water vandaan komt). Ook in de toekomst zal de waterkwaliteit nog verder verbeteren en daarmee de kans op algenbloei verlagen.

Helaas is wederom veel geld en energie verspild aan, nu gebleken, overbodige onderzoeken en plannen. Heus de natuur, moeder aarde, regelt het allemaal. Maar wel in haar eigen tempo.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

27-05
ART. 39 VRAGEN: KOSTEN, KENMERK PVDK/16020

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.