30 OF 28A (OVER EEN nummerTJE)/ GOED VOORBEELD – 9/ GOED VOORBEELD 10

| jaar 3 | nummer 109 |

| 05-06-2016 | 09.30 uur |


 

| 30 OF 28A (OVER EEN nummerTJE) |  

 

vraagtekens2Met  regelmaat bezoek ik de hoorzittingen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom in de verwachting dat ik er, ten nutte van mijn raadswerk, iets zal opsteken. Deze maand stond er onder andere een bezwaarschrift op de agenda, ingediend tegen een huisnummerbesluit van het college van B&W.

Soms moet het college huisnummers toekennen aan nieuw te bouwen of gebouwde huizen. Dat lijkt een simpele zaak. Maar zoals wel vaker, soms zijn de gevolgen van zo iets simpels in de ogen van belanghebbenden groter dan het op het eerste gezicht lijkt. Het ging over de nieuwgebouwde en de te bouwen huizen aan de Rijtuigweg tussen het Groot Arsenaal (nummer 44) en de villa op de hoek van de Rijtuigweg en de Smitsvest (nummer 28). Wat was er gebeurd? Een koper dacht een huis van de makelaar/ontwikkelaar gekocht te hebben met het huisnummer 30. Hij kreeg een brief van het kadaster waarin het gekochte huis aangeduid was als nummer 30. Bij de notaris bleek dat zij niet nummer 30 gekocht hadden, maar dat wat nummer 30 was, door het collegebesluit uiteindelijk nummer 28A was geworden. Tussen de nummers 28 en 44 werden immers meer huizen gebouwd dan er nummers ter beschikking waren.

De gemeente kent een “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010”. Daarin is in de toelichting te vinden: “Bij het gebruik van de bevoegdheid tot naamgeving en nummering moet het college rekening houden met het belang van vooral bewoners en bedrijven. Wijziging van een naam of een nummer treft immers de belangen van bewoners en bedrijven. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van een gemeentelijke gehoudenheid tot regeling van de gevolgen van de wijzigingsbesluiten. Een aantal punten is hierbij van belang: 1. Tussen het besluit tot wijziging en de uitvoering van de wijziging dient voldoende tijd te liggen, zodat de bewoners en de bedrijven zich op de gewijzigde naam of het veranderde nummer kunnen voorbereiden. Hoe langer deze periode is, hoe minder de gemeenten gehouden is tot compenserende maatregelen. De in artikel 11 genoemde periode kan voor gewone gevallen als een redelijke voorbereiding worden gezien. Gevallen die hiervan afwijken, zoals sterk naar buiten tredende bedrijven met een groot klantenpotentieel, moeten op zichzelf worden bezien. Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium contact op te nemen met de betrokken bewoners en bedrijven.” 

De gemeente is dus gehouden tot een zorgvuldige afweging en tot het informeren van belanghebbenden. De makelaar/ontwikkelaar was wel geïnformeerd. Maar (toekomstige) bewoners/eigenaren niet. Ook niet degenen die al een koopcontact hadden getekend. De koper van nummer 30 (naar later bleek 28A) stelde niet geheel onterecht dat bij een nummer met een toevoeging zoals A of B mogelijke toekomstige kopers van hun huis al af zouden haken op het kennisnemen van het nummer, omdat bij een dergelijk samengesteld nummer mensen denken dat het dan wel een etage- of bovenwoning of flat zou betreffen. Ik kan mij dat voorstellen. Dan is het zeker de vraag in hoeverre hier zorgvuldig genoeg is gehandeld. Zelf bij het vaststellen van zoiets simpels als een huisnummer kan de aantrekkelijkheid van een woning aan de orde zijn. De koopster stelde dan ook enigszins gefrustreerd; “als ik dit had geweten had ik het huis naast mij gekocht” (een kleiner huis). Toch iets om over na te denken. Want we hebben toch graag, in de plannen die we ontwikkelen, blije kopers van onze nieuw gebouwde en te bouwen huizen.   

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 9 |  

 

food4beesMet regelmaat schrijf ik over bijen, de laatste keer in Nieuwsbrief nummer 103. De Stichting Food4Bees wil daar iets aan doen. Daarom schreven ze een plan met daarin hun ideeën voor het verbeteren van de leefwereld van de wilde bij, de honingbij en andere bestuivende insecten. Dat deden ze met ruim 40 andere bijenliefhebbers.

Vitaal Leisure Landschap (dat is een gemeentelijke samenwerking van gemeenten rond Tilburg) gaf geld om bij elkaar te komen en het plan te schrijven. Ook brachten ze ‘bijenhouders en -liefhebbers’ in contact met elkaar. Dat plan ging naar de Provincie Noord-Brabant en naar de gemeenten. Wat gebeurde er? De provincie, de gemeente Tilburg en Platform Langstraat geven subsidie om de Brabantse bij te helpen. En dat is goed nieuws voor het kweken van gewassen zoals bloemen, groente en fruit. En daarmee dus voor ons allemaal!

Maar hoe gaat die subsidie de bijen helpen? Er komen meer bloemen en planten in wegbermen en op pleisterplaatsen. Gemeenten kijken samen met Food4Bees op welke plekken bloemen kunnen worden gezaaid en welke bloemen het meest geschikt zijn. Het is de bedoeling om bermen, waar nu alleen gras groeit, om te vormen tot bloemrijke perken. Dit is niet alleen beter voor de bijen en insecten, maar het ziet er ook beter uit, onder andere voor wandelaars en fietsers. Dit is zeker iets voor Bergen op Zoom en onze regio

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 10 |  

 

sedumdakBergen op Zoom werkt aan een actieplan om de aanpak van de klimaatadaptatie en de hittestress samen met bewoners en bedrijven vorm te geven. Ik werk daar graag aan mee en speur stad en land af naar goede voorbeelden.

Bij de gemeente Eemnes heb ik weer een goed voorbeeld gevonden. Om wateroverlast en verspilling zo veel mogelijk te voorkomen, wil de gemeente Eemnes inwoners en bedrijven stimuleren om neerslag langer vast te houden. Daartoe stelt de gemeente Eemnes gratis regentonnen en sedumcassettes voor de aanleg van een groendak  ter beschikking. Daken bedekt met sedum houden het water bij hevige regenval langer vast en trekken planten en vogels aan. Het bespaart energie, doordat groene daken de warmte in de winter vasthouden en verkoeling geven in de zomer. Ook vangen ze fijnstof en hebben daarmee een positief effect op de luchtkwaliteit.

Regenwater dat van daken via de regenpijp wordt afgevoerd naar een regenton kan uitstekend worden gebruikt om planten te besproeien en ramen of de auto te wassen. Dit is een zuinige en duurzame besparing op schoon drinkwater. Bovendien ontlast dit het rioolstelsel en wordt er bespaard op de kosten en energie om het water te verpompen en te zuiveren.

Per aanvrager wordt minimaal 6m² en maximaal 100m² groendak en/of 1 regenton gesubsidieerd door de gemeente Eemnes. Voor de BSD een voorbeeld om te volgen.

Louis van der Kallen

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

04-04
EX ART. 39 VRAGEN: PARTICIPATIEWET/GARANTIEBANEN, KENMERK PVDK/AP/16012

ANTWOORD, KENMERK U16-008515 


 

20-04
EX ART. 39 VRAGEN BERGEN OP ZOOM ZOEMT, KENMERK LVDK/16014

ANTWOORD, KENMERK U16-008873


 

27-04
EX ART. 39 VRAGEN, RAPPORT ONDERWIJSINSPECTIE, KENMERK PVDK/16016

ANTWOORD, KENMERK U16-008946


 

10-05
EX ART. 39 VRAGEN, GREEN DEAL LANDSCHAPSPARK BERGSCHE HEIDE, KENMERK LVDK/16017

ANTWOORD, KENMERK U16-009774

 

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *