IN = UIT – 2/ DE (ZWEM)WATERKWALITEIT VAN DE BINNENSCHELDE/ WATER IN DE TUIN

| jaar 3 | nummer 114 |

| 10-07-2016 | 10.30 uur |


 

| IN = UIT – 2 |  

 

huishoudelijke hulp 02In onze nieuwsbrief 111 schreef ik over de overschotten op onder andere de budgetten van de jeugdzorg en de WMO. Toen voorlopig geschat op 1.400.000 euro (jeugdzorg) en 1.600.000 euro (WMO). Toen schreef ik onder andere: “In het afgelopen jaar zijn er bij de BSD veel klachten binnengekomen over de jeugdzorg (oplopende wachtlijsten), over de WMO (een zuinige, schrapende gemeente die mensen ‘hun zorg afpakt’) en van mensen die volgens de gemeente niet in aanmerking kwamen voor een participatietraject. Kortom mensen die niet krijgen waar ze menen recht op te hebben en tegelijkertijd dus een gemeente die geld overhoudt op bestaande budgetten.“

Afgelopen week kwamen de definitieve cijfers over de bestedingen in 2015, inclusief een accountantsverklaring, beschikbaar. De overschotten bleken nog veel groter dan bij de voorlopige cijfers waren gerapporteerd. Het overschot op de jeugdzorg bleek werkelijk 1.820.000 euro en op de WMO 2.563.000 euro. Onvoorstelbare overschotten, terwijl ook in Bergen op Zoom veel mensen zijn gekort op hun hulp, soms werd de hulp zelfs helemaal gestopt en veel (thuis)zorgers en huishoudelijk hulpen zijn de afgelopen jaren ontslagen of in uren verminderd en soms ook in hun salaris per gewerkt uur gekort. De wachtlijsten lopen op en jongeren in (psychische) nood wachten maanden op hulp, opname of therapie. Dit is niet uit te leggen. De gemeenteraad hoorde pas in juli 2016 dat er dit soort overschotten zijn. Hoe groot is de puinhoop in de financiële rapportages dat gedurende het jaar 2015 klaarblijkelijk ‘niemand’ iets heeft gemerkt van die gigantische overschotten? De wachtlijsten en de zorgklachten waren wel duidelijk. In ieder geval bij de BSD zijn tientallen klachten binnen gekomen. Aan de burger is niet uitlegbaar dat die overschotten niet eerder bekend konden zijn. In de toelichting wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat er landelijk veel minder een beroep is gedaan op de PGB regeling. Dat zal best, maar dat had eerder opgemerkt moeten worden en gerapporteerd aan de gemeenteraad zodat deze bij had kunnen sturen en aan had kunnen dringen op een ruimhartiger beleid bij de toewijzing van hulp. Voor de BSD is dit onbegrijpelijk. Voor een burger die de stukken leest is het helder als de accountant constateert dat het pensioenpotje voor de wethouders een beetje te leeg is, omdat er één is weggejaagd, kan er gelijk 429.602 euro bijgestort worden. Maar als er zich een overschot aandient op de budgetten van de jeugdzorg en de WMO was er “weinig inzicht te krijgen in de werkelijke bestedingen voor ons als gemeente”. Diep in mijn hart geloof ik er niks van. En ik heb al één burger gesproken die het ‘wel wist’. “Het kwam gewoon goed uit om de bodemloze put van het grondbedrijf een beetje te dempen.” Hij zou best eens gelijk kunnen hebben.  

Louis van der Kallen

 


 

| DE (ZWEM)WATERKWALITEIT VAN DE BINNENSCHELDE |  

 

bergse diepsluisDe afgelopen 10 jaren is er veel gepraat over de volgens het college ‘slechte kwaliteit’ van het water in de Binnenschelde.

Op de website www.zwemwater.nl/ is te lezen:
“De Binnenschelde ligt in de gemeente Bergen op Zoom. De totale Binnenschelde beslaat ongeveer 180 hectare, waarvan de zwemzone slechts 1% uitmaakt. De officiële zwemzone bevindt zich aan de oostkant van de Binnenschelde.
Toegang: openbaar onbetaald.
Waterkwaliteit in de laatste vier jaar:
Kwaliteitsklasse: Goed ”

De dichtstbij zijnde andere openbare zwemplek in zoet oppervlaktewater is Natuurbad de Eendracht te Nieuw-Vossemeer. Dat ligt buitendijks in het Schelde-Rijnkanaal. Dat is betaald en ook daar is de zwemwaterkwaliteit als goed aangeduid. In Bergen op Zoom wordt in de Binnenschelde de zelfde kwaliteit gehaald en kan men gratis zwemmen. Voor zoutwater zwemplezier kunnen de Bergenaren terecht op het Bergse Diepsluis Noord badstrand, dat is gelegen in de Oosterschelde aan de Oesterdam ten noorden van de Bergse Diepsluis in de gemeente Tholen. En aan de westzijde van het zuidelijke deel van de Oesterdam, oftewel aan de kant van de Oosterschelde. Het betreft beide zoutwater-getijdelocaties waar het strand gedurende hoogwater volledig onder water kan komen te staan. Die zoutwater locaties zijn openbaar en gratis en hebben de kwaliteitsklasse: Uitstekend

Voor de BSD-fractie is het helder: de Bergenaren hebben met de Binnenschelde goed zwemwater en binnen auto- en fietsbereik goede alternatieven. In de wetenschap dat de Kwaliteit van het water in de Binnenschelde door dalende fosfaat- en nitraatgehalten langzaam verder verbetert, is de BSD-fractie niet bereid nu heel veel geld uit te trekken om de kwaliteit verder te verbeteren. De kans op bloei van blauwalgen is er weliswaar, maar te klein om daar nu veel geld voor uit te trekken. 

Louis van der Kallen

 


 

| WATER IN DE TUIN |  

 

water in de tuinDe gemeente Bergen op Zoom is een project gestart, genaamd: “Water in de tuin”.  Ik schreef er al eerder over, bijvoorbeeld in nieuwsbrief 107 met de artikelen: “een-idee-een-kans” en “natuur-en-water-in-de-buurt”. Het mooie is dat, als je iets gaat doen om wateroverlast te voorkomen, het een neveneffect geeft en je omgeving groener en natuurvriendelijker wordt. In dat kader brengt de BSD de lezer graag de inrichting van je tuin, terras of balkon onder de aandacht.

Wel eens gedacht dat het mooi zo zijn als je het hele jaar rond bloemen in je tuin zou hebben, die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders? Het kan! Met wat de deskundigen ‘drachtplanten noemen’. Drachtplanten voorzien bijen, hommels en vlinders van voedingsstoffen. Op de website drachtplanten.nl is een keur aan planten te vinden waarmee jij je tuin of balkon het hele jaar door van kleuren kan voorzien en bijen en vlinders van voedsel. Voor vakkundige informatie verwijs ik graag naar een artikel van Bert Lemmens  ‘Gemakkelijke planten in mijn omgeving‘, een verkenning naar geschikte bijenplanten in de winter. Hij zoekt het vooral in makkelijke drachtplanten, planten die niet te veel werk opleveren. Er zijn diverse geschikte bomen, zo schrijft hij, maar daar moet je ruimte voor hebben. Gelukkig zijn er voor een kleinere tuin ook heesters, vaste planten en bolgewassen. In de winter kun je denken aan winterakoniet en sneeuwklokjes, bolgewasjes die je onder struiken kunt planten, die jaarlijks terugkomen en zichzelf vermeerderen. Elk seizoen biedt zijn eigen mogelijkheden. In het voorjaar is de wilg een goede stuifmeelleverancier. In de zomer is dat de Fuchsia magellanica, een winterharde fuchsia. En in de herfst zijn er herfstkrokussen, hemelsleutels en herfstanemonen. Ook voor kleinere tuinen, verticale tuinen, balkons en terrassen zijn er tal van mogelijkheden. Zelfs de klimop, die in een volwassen fase gaat bloeien, is een zeer goede bijenplant.

Met uw hulp maken we Bergen op Zoom meer klimaatbestendig, beperken we de kans op wateroverlast, bestrijden we hittestress en maken we de gemeente groener en geven daarmee onze omgeving meer kleur en leveren we een bijdrage aan het meer gezond maken van bijenpopulaties en daarmee aan behoud van onze voedselvoorziening. Doen!

Louis van der Kallen

 


 

| EEN VANDALISMEVRIJE SPEELTUIN |  

  speeltuin

Louis van der Kallen

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

19-05
EX ART. 39 VRAGEN, UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP WMO, KENMERK PVDK/16018

ANTWOORD, KENMERK U16-010265


10-06
VRAGEN EX ART. 39 JEUGDPROFESSIONALS, KENMERK FEK/AP/16021

ANTWOORD, KENMERK U16-011806

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *