GEMISTE KANS/ JE MAINTIENDRAI/ VERGROENEN VAN HARDE OPPERVLAKKEN KAN

| jaar 3 | nummer 115 |

| 17-07-2016 | 10.30 uur |


 

| GEMISTE KANS |  

 

datastreamOp 11 juli stond op de agenda van de hoorzitting van de adviescommissie voor de bezwaarschriften een bezwaarschrift  van W. Hollander tegen een besluit van het college van B&W op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Het college wenste of kon niet meewerken aan het informatieverzoek. De woordvoerder, namens de heer Hollander, voelde zich met een kluitje het riet ingestuurd en betoogde dat de gemeente op een simpele manier met ‘een druk op de knop’ wel mee zou kunnen werken. Er vielen thermen als query, ruwe data, open standaard, database dump, webrichtlijnen, CMS feet, enz. Voor een eenvoudige digibeet als ik onbegrijpelijke taal. Maar de doelstelling van de heer Hollander begreep ik wel. Hij wilde met de informatie, die hij bij alle gemeenten opvroeg een website maken waarbij hij gemeentelijke nieuwsberichten zou kunnen koppelen. Als voorbeeld noemde hij dat, als een gemeente zou besluiten een bepaald type straatlamp te gebruiken, het op een eenvoudige manier voor de burger inzichtelijk zou kunnen worden, dus ook voor mij als raadslid, of die straatlamp in andere gemeenten tot klachten had geleid. Wat een vondst! Had dat maar gekund toen ons college van B&W een paar jaar geleden besloot parkeermeters te kopen in Spanje. Dat had veel geld en ergernis bespaard.

Van mij mag meneer Hollander zijn ‘database dump’ krijgen en daarmee een soms zoekend raadslid, als ik, de munitie verschaffen om college missers als toen met die ondertussen vervangen parkeermeters, te voorkomen. 

Louis van der Kallen

 


 

| JE MAINTIENDRAI |  

 

je maintiendraiJe maintiendrai staat met grote letters in ons rijkswapen. Ik zal handhaven, in gewoon Nederlands. Soms kom je iets tegen, goed gevonden door de overheid, waarvan je denkt dat kan niet waar zijn. Je denkt als gewoon burger dat nooduitgangen niet geblokkeerd mogen worden. Dat blijkt in de praktijk niet waar, althans dat blijkt op het Mozes de Hesplein. Daar is door een aannemer, met vergunning van de gemeente, een hek geplaatst voor de nooduitgang van alle boven de winkels gelegen woningen. Uit een gesprek tussen de aannemer en een bewoner kwam naar voren dat in het overleg met de BOA was besproken dat, mocht er een noodsituatie zijn en de bewoners zouden via de nooduitgang moeten vluchten, zij zelf dan maar de afzetting omver moesten duwen. nooduitgangEen afzetting bestaande uit twee meter hoge hekken met blauw zeil bespannen en  met een kettingen aan de muur en paalwerk vastgemaakt! Haast een onmogelijke klus voor bewoners die voor een belangrijk deel bestaan uit 65 plussers. Hier wordt de veiligheid dus niet gehandhaafd, maar alleen de belangen van de aannemer gediend. Mocht de lezer vaker tegen dit soort situaties aanlopen laat het mij weten. Dan maken we van Je maintiendrai een vervolg serie.

Louis van der Kallen

 


 

| VERGROENEN VAN HARDE OPPERVLAKKEN KAN |  

 

reykjavikEr komt steeds meer belangstelling voor nuttige en esthetische toepassingen van groen op harde verticale oppervlakken zoals beton. Beton is een hard, steen- of rotsachtig materiaal. Daarom zou je in eerste instantie denken dat het net zo makkelijk begroeid raakt met mossen, korstmossen, algen of schimmels als een stuk rots in de natuur. Toch heeft beton chemische eigenschappen die het juist niet zo geschikt maken voor begroeiing. Beton is door de productiewijze vaak alkalisch (hogere pH-waarde). Een zo hoge pH-waarde is in het algemeen minder geschikt voor begroeiing. Maar door verschillende omstandigheden kan de pH-waarde aan de buitenkant van het beton dalen, waardoor mossen, algen en korstmossen zich toch kunnen vestigen. Onder sommige omstandigheden tast begroeiing van beton het materiaal aan. Waarom en onder welke omstandigheden beton begroeid raakt, is niet altijd duidelijk. Onderzoek is nuttig om te beoordelen in welke mate begroeiing zorgt voor schade, of dat spontane begroeiing het gevolg is van eerdere schade. Begroeiing hoeft niet altijd nadelig te zijn. Er zijn ook veel positieve argumenten te bedenken voor begroeiing op beton. Kleurige korstmossen kunnen een gebouw of constructie verfraaien. Volgens sommige onderzoeken kunnen algen en korstmossen de oppervlaktelaag van beton verdichten en daarmee de levensduur verlengen. IMG_0615Begroeiing kan goed zijn voor het plaatselijke ecosysteem door het vasthouden van regenwater en het afvangen van fijnstof en stikstofoxiden. Voor de vaak afzichtelijke geluidschermen langs onze snelwegen lijkt mij vergroening met begroeiing een ecologische stap in de goede richting. Een voorbeeld van een gebouw waar begroeiing een onderdeel is van het ontwerp, is het gemeentehuis van Reykjavik. Daarnaast zijn onderzoekers van de Polytechnische Universiteit van Catalonië in Barcelona bezig met de ontwikkeling van ‘biologisch beton’ met een speciale buitenlaag die water vasthoudt voor begroeiing, gescheiden door een waterdichte laag van het binnenste constructiebeton.

Begroeiing van harde oppervlakken kan ontsierende graffiti zoals op de brugsteunen in het Anton van Duinkerkenpark voorkomen en een bijdrage leveren aan de verfraaiing van de omgeving en versterking van de biodiversiteit.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

13-07
DE RAAD TEN EINDE RAAD?, KENMERK FEK/16024

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *