EX ART. 39 VRAGEN DIGITALE VEILIGHEID GEMEENTELIJKE WEBSITE, KENMERK LVDK/MM/16025

 


 

Bergen op Zoom, 22 juli 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

 

Betreft:           Ex art. 39 vragen, Digitale veiligheid gemeentelijke website, kenmerk LVDK/MM/16025

 

Geacht College,

De BSD fractie is geschrokken van de BNdeStem publicatie https://www.bndestem.nl/regio/breda/breda/websites-van-gemeenten-west-brabant-zijn-slecht-beveiligd-1.6207170 over de zeer slechte beveiliging van de gemeentelijke website.

Wij scoorden op dat punt samen met Rucphen het slechtst van alle West-Brabantse gemeenten. Breda scoort goed omdat zij zich houden aan de veiligheidsnormen die door de landelijke overheid zijn vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De reactie van Bergen op Zoom was weergegeven als volgt: “Bij de gemeente Bergen op Zoom kunnen ze zich niet direct vinden in de conclusie van de test. Volgens hen worden verschillende beveiligingsstandaarden met elkaar verward en is er onjuist geschreven op bepaalde onderdelen.” Lijkt nogal bagatelliserend.

Dit leidt voor de BSD-fractie allereerst tot de suggestie: lees eens ons nieuwsbrief artikel “regeren is vooru-i-c-t zien”

Wij hebben de volgende artikel 39 vragen:

  • Is uw college op de hoogte van het onderzoek waarnaar in het BN artikel wordt verwezen?
  • Zo ja, wat is de reactie van uw college op de daarin vermelde positie van de gemeente Bergen op Zoom?
  • Acht uw college de Bergse reactie adequaat?
  • Waarom houdt de gemeente Bergen op Zoom zich tot op heden niet aan de veiligheidsnormen zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)?
  • Is uw college bereid op korte termijn een moderne standaard voor veilig internetgebruik, zoals IPv6, voor de beveiliging van de gemeentelijk website in te voeren?
  • Is uw college bereid om een externe beveiligingsspecialist de huidige website te laten doorlichten op veiligheidsaspecten?
  • In januari 2015 is de website naar de mededeling van de gemeente Bergen op Zoom vernieuwd. In hoeverre is toen de beveiliging up-to-date gebracht?

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen
Marcel Mulder

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *