EX ART. 39 VRAGEN, MEEUWEN 5, KENMERK LVDK/16026

 


 

Bergen op Zoom, 24 juli 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:           Ex art. 39 vragen, Meeuwen 5, kenmerk LVDK/16026

 

Geacht College,

 

In 2014 en 2015 schreef ik namens de BSD-fractie een viertal brieven (LK 14049, 14050, 14053 en 15006) over overlast van meeuwen en de mogelijke oplossingen/aanpak:
https://www.bsdboz.nl/2015/01/26/meeuwen-4-goed-voorbeeld-kenmerk-lk15006/
https://www.bsdboz.nl/2014/08/15/diversen-2014-9-kenmerk-lk14053/
https://www.bsdboz.nl/2014/08/04/diversen-2014-7-kenmerk-lk14050/
https://www.bsdboz.nl/2014/08/02/meeuwen-kenmerk-lk14049/
https://www.bsdboz.nl/2014/08/10/goede-voorbeelden-oerlemans-poetin-meeuwen-verzonden-brieven/

De binnenstad, en mogelijk ook andere delen van de stad, is overgenomen door kauwen en vooral meeuwen. In de anderhalf uur dat ik gisteren met mijn praatpaal op het Zuivelpleintje stond, hebben maar liefst vier mensen mij er op aangesproken. Twee maal met de vermelding dat klagen bij de gemeente niets helpt, ‘ze waren zeuren’.  Als binnenstadbewoner ervaar ik zelf de enorme toegenomen geluidsoverlast van met name de meeuwen. Kleinere vogelsoorten verdwijnen uit de binnenstad in een schrikbarend tempo. Vleermuizen zien we niet meer. Met name meeuwen zijn rovers van nesten en bejagen de kleinere vogelsoorten en de misschien nog enkele overgebleven vleermuis. Door het verdwijnen van insecten etende vogels en de vleermuizen neemt ook de muggenoverlast toe en daarmee de angst voor de ziekten die zij overbrengen. Maar wat bewoners het meeste stoort is de enorme, gekmakende geluidsoverlast van de werkelijk veel krijsende meeuwen, die in steeds groeiende aantallen de stad bevolken. Die geluidsoverlast begint vaak al circa een half uur voor de zonsopgang. Mensen slapen steeds slechter en sommigen melden mij in de zomer maanden aan de slaappil te zijn gegaan vanwege de geluidsoverlast. Een enkeling heeft daarom al zijn huis te koop gezet. Ook de depositie van de meeuwenontlasting op gevels, ramen en auto’s is een bron van ergernis. De oudere bewoners, die zelf niet meer zo goed ter been zijn, ervaren dit als heel problematisch. Ze hechten aan schone deuren, ramen en gevels. Ook worden aantastingen van goten, met als gevolg lekkages, geconstateerd. Een enkeling voelt zich niet meer veilig door het door hen ervaren agressieve gedrag van broedende meeuwen. Het algemene gevoel is dat ze op het afval als bron van voedsel afkomen. Mijn constatering is dat het vegen van de binnenstad vrijwel op hetzelfde niveau gebeurt als in het verleden en misschien wel door de zuigers is verbeterd. Toch lijkt de stad steeds vuiler te worden. Mogelijk komt dit door het weggooigedrag van mensen en het chronische gebrek aan handhaving op dit punt. Tevens hebben met name de meeuwen geleerd plastic zakken open te maken en maken ze gebruik van de inhoud van de open afvalbakken. Het dak van Huize Sint Catharina begint, zo is de gedachte van veel omwonenden, te lijken op een meeuwen kolonie. 

Gezien het voorgaande heeft de BSD-fractie een aantal vragen aan uw college (sommige zijn een herhaling van die uit 2014), maar De BSD-fractie meent dat er nu echt wat moet gebeuren. De aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad als woon-,  werk- en winkelgebied lijdt er nu echt onder:

  • Is het mogelijk de eventueel bestaande handhavinginspanning op afval te intensiveren?
  • Is uw college bereid te komen tot een publiekscampagne gericht op enerzijds voorlichting met betrekking tot bewustwording dat de toename van het meeuwenbestand leidt tot verarming van de bestanden van kleinere vogelsoorten en vleermuizen en anderzijds tot het ontmoedigen van het voeren van meeuwen?
  • Is het mogelijk in het vervangingsbeleid van afvalbakken te komen tot de aanschaf van afsluitbare afvalbakken of aanpassing van de bakken, zodat zij niet meer toegankelijk zijn voor kauwen en meeuwen?
  • Wenselijk is ook dat bewoners en pandeigenaren meer veilige nestmogelijkheden gaan bieden voor vogels en vleermuizen. De BSD-fractie zou het hooglijk waarderen als uw college hier bijvoorbeeld middels de gemeentelijke pagina’s aandacht aan zou willen besteden.
  • Is uw college bereid om de eigenaren/beheerders van Huize Sint Catharina aan te spreken op hun beheer, wat er toe leidt dat het gebouw niet alleen een bron is van ergernis door de verpauperde aanblik maar nu ook, door de ontwikkeling naar een binnenstedelijke meeuwenkolonie, een bron van overlast en een gevaar begint te worden voor de (geestelijke) volksgezondheid en de biodiversiteit?

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Louis van der Kallen

 

PS ter inspiratie: een gedicht van Ko van de Ketterij over de meeuwen.

 

De laatste tijd gaan die meeuwen erg tekeer;
dat is dus echt niet normaal meer!
Ik ben niet de enige bewoner die het hoort;
je wordt er onderhand heus van gestoord!
Zo gauw het licht wordt begint het kabaal;
die meeuwen schreeuwen, krijsen abnormaal!
Die krengen produceren boven de 100 decibel;
je slaapt niet meer, dan zijn geluiden zeer schel!
Men zegt ook: “Ze vinden hier gemorst/weggegooid eten”;
of ja, gedumpte vuilniszakken worden opengereten!
Maar wie kan dat soms uren aanhoudende gekrijs verklaren
en helpen eventueel bij de gemeente ingediende bezwaren?
Van vele mensen mag deze herrie onderhand wel bedaren!
Is er een manier ze te verbannen naar de woelige baren?
Tevens van deze meeuwen ook nog menig ontlastingkwak;
tegen ondermeer je huisgevels, ramen of op je dak!

 

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.