VERZOEK INZAGE VERKOOPOVEREENKOMST SAMARBETE, KENMERK LVDK/16027

 


 

Bergen op Zoom, 28 juli 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:  Verzoek inzage verkoopovereenkomst Samarbete, kenmerk LVDK/16027

Geacht College,

Kennisnemende van uw schrijven kenmerk U16-011944 inzake verkoop De Beeklaan 14 in Halsteren met de cryptische tekst; “Daarnaast hebben wij het antispeculatiebeding en recht van terugkoop gekoppeld aan de betaling van het resterende bedrag dat bij de levering niet wordt betaald. Dit betreft minimaal € 135.000,- plus kosten koper aangevuld met de waardestijging van het resterende deel. Ter zekerheidsstelling voor de minimale opbrengst van het resterende bedrag van € 135.000 en kosten koper wordt ten gunste van de gemeente voor dit bedrag een 1e hypotheekrecht gevestigd”, verzoekt ondergetekende inzage in de verkoopovereenkomst en alle separaat met de koper overeengekomen overeenkomsten en of toezeggingen betreffende de verkoop, financiering, zekerheidsstelling, antispeculatiebeding(en), gebruiksmogelijkheden en eventuele toezeggingen omtrent het gebruik nu of in de toekomst , alsmede eventuele toezeggingen omtrent mogelijke toekomstige bestemmingsplanwijzigingen.

Uw reactie/handelen afwachtend, 

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.