EX ART. 39 VRAGEN, KOSTEN COLLEGELEDEN 2, KENMERK PVDK/16031

 


 

Bergen op Zoom, 18 augustus 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:   ex art. 39 vragen, kosten collegeleden 2, kenmerk PVDK/16031

 

Geacht college,

Naar aanleiding van uw beantwoording (U16-009725) van vragen van de BSD-fractie d.d. 15 juni j.l. inzake onkostenvergoedingen leden college en gemeentesecretaris heeft mijn fractie de volgende aanvullende vragen:

  1. In de beantwoording van vraag 5 van mijn fractie, geeft u aan dat naast een vergoeding    woon-werk-verkeer van € 1.715,00 per jaar, ook is overeengekomen dat bij autogebruik in verband met avondvergaderingen een vergoeding van € 0,19 per    kilometer wordt vergoed. Dit is dus een extra emolument, waarop is deze vergoeding gebaseerd?
  2. Geldt deze regeling voor meerdere medewerkers?
  3. Zo ja, welke functionarissen en salarisschalen vallen hier onder?
  4. Indien deze vergoeding wordt veroorzaakt omdat een medewerker kosten meent te moeten maken omdat hij/zij er zelf voor kiest, ook na een reeds langdurige arbeidsrelatie met de gemeente, te blijven wonen in de oorspronkelijke woonplaats is dit toch de consequentie van die keuze? Waarom dan toch een vergoeding verstrekken?
  5. Is er een maximum periode afgesproken waarover de vergoeding wordt verstrekt?
  6. Heeft u eisen gesteld aan de betrokken functionaris ten aanzien van een verhuizing naar Bergen op Zoom op straffe van stopzetting van deze vergoeding?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *