DE VERWAARLOOSDE SCHATTEN VAN BERGEN/ ONDERZOEK NAAR OVERLAST MEEUWEN/ (NET) NIET GEHAALD

| jaar 3 | nummer 120 |

| 21-08-2016 | 10.00 uur |


 

| DE VERWAARLOOSDE SCHATTEN VAN BERGEN |  

 

containers grote marktBergen heeft veel ondergewaardeerde schatten. Neem het stadhuis aan de Grote Markt. Een eersteklas monument, dat vrijwel iedere toerist zou willen fotograferen en als vakantiekiek op zijn facebookpagina zetten als hoogtepunt van zijn bezoek aan ons mooie Bergen op Zoom of misschien wel aan Nederland.

Deze foto kan in allerlei variaties bijna dagelijks genomen worden. Fietsen, afvalcontainers, auto’s van omliggende bedrijven, bezorgende voertuigen ze ontsieren ongelofelijk vaak het fotogenieke beeld van het stadhuis. De enige voertuigen die wat mij betreft toegestaan zouden moeten zijn: zijn die van een bruidspaar afleveren of ophalen. De rest zou wat mij betreft weggesleept moeten worden.

Andere verwaarloosde schatten zijn die te maken hebben met ons (industrieel) erfgoed. Een kenmerkend voorbeeld was deze week te lezen in de rubriek “van Bergse bodem” in BNdeStem. Jan van de Kasteele verhaalt over het glasraam van De Holland. Verstoft en deels gebroken in een kist bij het Facilitair Bedrijf. Zulke stukken ‘verdienen beter’ is de verzuchting van Jan. Wie maakt het mogelijk dat dit stuk en de Bergse industriële geschiedenis de plaats krijgt die het verdient?

Tot slot een ondergewaardeerde schat van een andere en levende orde: My Nuong Dang! Een mens van vlees en bloed die op een eerlijke hardwerkende wijze probeert haar leven vorm te geven met het bakken en verkopen van loempia’s. Haar kar “past niet in het beeld wat wij daar willen creëren” aldus de ‘topman’ Jos Slaats van Gebri. Wat niet past in mijn beeld van Bergen op Zoom is een bedrijf en een bedrijfsleiding die mensen hun broodwinning ontneemt. Ik doe geen boodschappen meer bij bedrijven die huren van Gebri met uitzondering van Praxis, want die wil wel meewerken aan het verhuizen van de kar van My Nuong Dang. Nu is nog even de vraag wat is allemaal van Gebri? Want als het bij dit soort bedrijven alleen draait om geld, moeten wij ze proberen te raken op die plek en proberen we van die ‘topman’ van Gebri een tobman te maken. Maar beter nog hem tot het besef te brengen dat een bedrijf als Gebri een maatschappelijke plicht heeft en dat daarbij hoort het koesteren van (levende) monumenten. Het zijn die ‘schatten’ die de kwaliteit van het leven bepalen en uiteindelijk het beeld van Bergen op Zoom dat wij met zijn allen creëren.

Louis van der Kallen

 


 

| ONDERZOEK NAAR OVERLAST MEEUWEN |  

 

meeuw 2De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar dienden in november 2013 een Plan van aanpak in bij de staatssecretaris van Economische Zaken om gedurende 3 jaar onderzoek te kunnen doen naar oplossingen om overlast van meeuwen aan te pakken. Het gaat om de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kokmeeuw. Oplossingen die worden onderzocht zijn: nestbeheer, weren en verjagen van meeuwen. Met de onderzoeksresultaten zullen in de toekomst naar verwachting ontheffingen worden aangevraagd om meeuwenoverlast tegen te gaan in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid.

De staatssecretaris van Economische Zaken verleende in januari 2014 een ontheffing van de Flora- en faunawet om het onderzoek mogelijk te maken. De rechtbank Amsterdam draaide in april 2015 de ontheffing van de Flora- en faunawet terug, die de staatssecretaris van Economische Zaken voor dit onderzoek verleende, omdat onderzoek, naar het oordeel van de rechtbank, moet zijn gericht op instandhouding van de soort. De gemeenten wilde juist een ontheffing voor een onderzoek om meeuwenoverlast aan te pakken en daar voorziet de Flora- en faunawet niet in, zo stelde de rechtbank. De gemeenten mogen het onderzoek nu toch doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Dat heeft de Raad van State op 17 augustus bepaald. De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris ook een ontheffing voor onderzoek mag verlenen als dat onderzoek betrekking heeft op de ‘uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden ter preventie van door vogels toegebrachte schade’. Een onderzoek hoeft dus niet altijd de instandhouding van de soort op het oog te hebben, zoals de rechtbank Amsterdam eerder oordeelde. Daarom vernietigt de Raad van State de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Een onderzoek mag echter geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort en dat zal met feiten en cijfers aangetoond moeten worden. De staatssecretaris heeft pas tijdens de procedure bij de Raad van State een berekening ingediend, waaruit blijkt dat het onderzoek in Leiden, Haarlem en Alkmaar geen afbreuk doet aan de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de 4 meeuwensoorten. Deze berekening ontbrak nog op het moment dat de zaak bij de rechtbank in behandeling was. Daarom heeft de rechtbank het besluit van de staatssecretaris terecht vernietigd. Uit deze berekening blijkt echter dat de desbetreffende meeuwenpopulaties stabiel zijn door het aantal en het broedsucces van meeuwen buiten deze gemeenten. De Raad van State vindt dat de staatssecretaris zijn besluit daarmee alsnog voldoende heeft gemotiveerd. Het gevolg van de uitspraak is dat de gemeenten nu toestemming hebben om onderzoek te doen naar maatregelen tegen meeuwenoverlast. 

Deze uitspraak biedt waarschijnlijk ook de gemeente Bergen op Zoom mogelijkheden om middels onderzoek een poging te doen de overlast aan te pakken.  

Louis van der Kallen

 


 

| (NET) NIET GEHAALD |  

 

pokemonZaterdag is mijn krantendag. Dan neem ik al jaren de tijd om drie kranten te lezen: BNdeStem als het regionale lijfblad, de Volkskrant, en de NRC. BNde Stem houdt mij op de hoogte van wat er in mijn omgeving gebeurt. De landelijke kranten zijn meer voor het wereldgebeuren en de brede kijk. Ik kijk altijd of op één of andere manier Bergen op Zoom daarin voorkomt.  Gisteren was het weer zover, Bergen op Zoom kwam voor in de NRC. Nou ja, als niet gehaald reisdoel!

Hans Driever had in honderd dagen gewandeld van Maastricht naar Nice en haalde met die prestatie de NRC. Zijn oorspronkelijke bedoeling was dit vanaf Hoek van Holland te doen. Maar toen eindigde, wat hij de proloog noemde (van Hoek van Holland naar Bergen op Zoom) in Goedereede met een knieblessure.  

Het tweede artikel wat mij opviel was het Pokémon verhaal in het regiodeel van BNdeStem. Bergen op Zoom is geen Kijkduin of Lillo waar je over de jagers in de Pokémon ‘hotspots’ kan lopen. Maar rond de Binnenschelde (Kop van ’t Hoofd) barst het klaarblijkelijk ook van de zeldzame Pokémons. Als je maar geduld hebt! Dus de kwalificatie hotspot hebben we dus (net) niet gehaald. Laat staan dat de binnenstad overlopen wordt met Pokémon jagers. 

Het derde artikel wat mij opviel was de oproep van Gertjan Huisman om de noordelijke ontsluiting van de bedrijventerreinen Noordland en Theodorushaven nu aan te leggen. Het ‘geen geld’ is voor hem geen reden nu niet de studies te verrichten en de plannen vast te maken. De VVD trekt dus weer geen lering van de fouten uit het verleden. Wel mooie plannen maken en gronden aankopen, met als gevolg honderden miljoenen schulden en voor meer dan honderd miljoen verliezen door het wel maken van plannen zonder zekerheden. Circa 10 % van de ‘investeringen’ van de gemeente Bergen op Zoom is van ons zelf. De rest van wat die ‘investeringen’ hebben gekost, is geleend geld. Wensen heb ik ook en ik begrijp de noodkreet van het bedrijfsleven. Maar de ‘geen geld’ uitspraak van een college, waarin de VVD nota bene de wethouder van financiën levert, lijkt mij helder. Nu wel vragen om het maken van plannen en studies lijk mij geldverspilling. Net  zulke geldverspilling als toen een VVD wethouder wel ‘prachtige’ plannen maakte, zoals de Bergse Haven, terwijl toen ondergetekende zei: ‘mooi plan wethouder, maar helaas hebben we niet het geld om dat soort risico’s te lopen’. De fouten van toen hebben er toe geleid dat de komende jaren de term ‘geen geld’ noodzakelijker wijze nog vaak zal vallen. Eerst de schulden terugbrengen en de solvabiliteit (verhouding eigen bezit/geleend geld) naar een fatsoenlijk niveau brengen. Het ‘na ons de zondvloed’ gedrag moet echt stoppen. Je kan ook aan de toekomst werken zonder je nek steeds verder in de financiële strop steken. Gertjan, zeg maar tegen je vriendjes van de business club dat je in de krant hebt gestaan, maar dat je de financiering van die vast mooie ontsluitingsweg ‘net niet gehaald’ hebt.   

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

18-08
EX ART. 39 VRAGEN, KOSTEN COLLEGELEDEN 2, KENMERK PVDK/16031


17-08
EX ART. 39 VRAGEN, GEVOLGEN UITSPRAAK CRVB INZAKE WMO – 2, KENMERK PVDK/16030

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

EX ART. 39 VRAGEN, MEEUWEN 5, KENMERK LVDK/16026

ANTWOORD, KENMERK U16-014134

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *