VRAGEN EX ART. 39, WONINGEN GOUDBAARD, KENMERK PVDK/16032

 


 

Bergen op Zoom, 7 september 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Vragen ex art. 39, woningen Goudbaard, kenmerk PVDK/16032

 

Geacht college,

Vorig jaar is het woningencomplex “De Goudbaard” ernstig beschadigd door een aangestoken brand. Een aantal woningen werden als verloren beschouwd, een aantal andere liepen ernstige schade op maar kunnen nog worden hersteld, zo werd vast gesteld. Dat een dergelijke brand een grote impact heeft (gehad) op de bewoners van het complex is evident. Naast de grote angst onder hen, waren ze ineens dakloos geworden. Voor de hele korte termijn is destijds opvang geregeld. Zolang de woningen niet op korte termijn weer bewoond konden worden is voor een aantal bewoners elders tijdelijke woonruimte gevonden en gerealiseerd. Nog tijdens de brand werd door eigenaar “Stadlander” en de gemeente Bergen op Zoom beloofd dat bewoners die gebruik wilden maken van tijdelijke huisvesting elders, na renovatie van hun woning terug konden keren. Nu dat moment nadert, worden betrokken bewoners, zo is mijn fractie ter ore gekomen, geconfronteerd met een verplichting zich opnieuw in te schrijven voor een woning in het complex en dient men rekeningen te houden met een wachtlijst. Bewoners hebben dus geen enkele zekerheid dat zij, conform de gedane belofte, terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke woning. De BSD-fractie is hierover zeer verbaasd. Ze heeft daarom een aantal vragen aan uw college:

  1. Is deze handelswijze van Stadlander bij u bekend?
  2. Zo ja, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van eerder gedane beloften?
  3. Wat is er volgens uw college hierover afgesproken door Stadlander met de gemeente en de bewoners?
  4. Hoewel Stadlander een autonoom bestuursorgaan is, vraagt de BSD-fractie uw college om het daartoe te leiden dat de betrokken bewoners, op basis van hun huurcontract, zonder enige voorwaarde vooraf, terug kunnen keren naar hun oorspronkelijke woning. 

Graag schriftelijke beantwoording.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *