OPENBAARHEID STUKKEN VERKOOP DE BEEKLAAN 14, KENMERK LVDK/16033

 


 

Bergen op Zoom, 15 september 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft: Openbaarheid stukken verkoop De Beeklaan 14, kenmerk LVDK/16033

 

Geacht College,

Dank voor uw reactie kenmerk U16-014577 op onze brief kenmerk LVDK/16027 inzake de ter inzage legging van stukken betreffende de verkoop van De Beeklaan 14 in Halsteren. In uw brief komt de zin voor: “Op grond van artikel 10 lid 2 sub 5 Wob zijn de persoonsgegevens niet openbaar gemaakt.” Impliceert deze zin dat de andere tekstonderdelen van de ter inzage gelegde stukken te weten

–           Het Collegebesluit Verkoop De Beeklaan 14 in Halsteren d.d. 5 juli 2016,

–           Koopovereenkomst inzake De Beeklaan 14 in Halsteren met de Stichting Scouting Jeanne d’Arc,

–           Kadasterverklaring inschrijving gesloten koopovereenkomst inzake De Beeklaan 14 in  Halsteren,

–           Notariële akte van levering De Beeklaan in Halsteren,

–           Notariële akte van hypotheek De Beeklaan 14 in Halsteren,

wel volledig openbaar zijn?

Graag een omgaande reactie daar ik voornemens ben naar aanleiding van voornoemde stukken ex artikel 39 vragen te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.