MEDEMENSELIJKHEID/ BLINDE VLEK/ GOED VOORBEELD – 14

| jaar 3 | nummer 125 |

| 18-09-2016 | 09.00 uur |


 

| MEDEMENSELIJKHEID |  

 

verwardAfgelopen week stonden veel berichten in de media dat de politie de eerste opvang en het transport van ‘verwarde’ mensen niet meer ziet als haar taak. De vraag is dan: wie ziet dat wel als zijn taak? Of is het een taak van de overheid in het algemeen? Of is het een ‘taak’ van iedereen?

Als bestuurder maak ik met regelmaat zogenoemde takendiscussies mee. Wat is wiens taak? Wie/welk bestuurs- of overheidsorgaan is verantwoordelijk? Ook valt vaak te horen: wat is onze wettelijke taak? De taak een overheidsorgaan bij wet opgelegd. Dit komt over als wegkijk/afschuif gedrag.

Feit is dat de gewone burger ‘de overheid’ vaak als één orgaan ziet. Als raadslid word ik, ondanks dat de ‘gemeentepolitie’ al decennia geleden van de bestuurlijke kaart is verdwenen, nog met grote regelmaat aangesproken op wat de politie in de ogen van de gemiddelde burger wel of niet zou moeten doen. Voor mij het signaal dat de burger de overheden als één beschouwen. Feit is dat een ‘verwarde’ burger soms een bedreiging is voor zichzelf. Soms komt de ‘verwarde’ bedreigend over en soms verstoord een ‘verwarde’ de orde en geeft overlast. Wie dan het probleem oplost zal de gewone burger een worst wezen, als het maar opgelost wordt. En oplossen moet met respect voor de ‘verwarde’ en met menslievendheid.

Nu zegt de overheid (de politie), die met gezag op zou kunnen treden en over tal van bevoegdheden beschikt: “wij zien het niet als onze taak.” Wie dan wel en wie is net als de politie dag en nacht beschikbaar? Als gemeenteraadslid zeg ik dat het niet waar kan zijn dat een overheid een ‘verwarde’ en zijn omgeving aan hun lot overlaat. Op zijn minst hoort daar bij dat duidelijk wordt wie wel beschikbaar is om de ‘verwarde’ op te vangen. Een takendiscussie en de veroorzakende gelddiscussie kan en mag niet over de rug van de medemens (de verwarde) gevoerd worden.

Waar blijft dan de medemenselijkheid?    

Louis van der Kallen

 


 

| BLINDE VLEK |  

 

blind spotIk heb de afgelopen weken het boek Blind Spot gelezen met de subtitel: “metropolitan landscape in the global battle for talent”. Als raadslid en waterschapsbestuurder probeer ik de literatuur bij te houden over zaken als het vestigingsklimaat voor bedrijven. Want als we ooit van gemeentelijke schulden af willen komen en onze werkzoekenden kansen willen bieden op een plaatselijke of regionale arbeidsmarkt, dan is het vestigingsklimaat van buitengewoon belang.

Volgens “Blind Spot” is de kwaliteit van het landschap, water en leefomgeving een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Succesvolle bestuurders van Madrid en Londen zien de paradigma wisseling van het louter investeren in gebouwde infrastructuur naar werken aan natuur, water, landschap en erfgoed als middel voor het aantrekken van hoogopgeleide kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven. In de ‘lerende economie’ blijken dit voorwaarden voor succes. Het metropolitaan landschap is niet los te zien van economische ontwikkelingen. Nu we omschakelen naar een kennisintensieve economie is de kwaliteit, identiteit en gebruikswaarde van het metropolitaan landschap een cruciale factor in het voortbrengen , aantrekken en vasthouden van talent en daarmee cruciaal voor het economisch voortbestaan van steden. “Blind Spot” geeft inzicht in hoe de kwaliteit van het landschap bij kan dragen aan het succes van stad en regio. Metropolitane regio’s beconcurreren elkaar mondiaal op het terrein van de innovatieve bedrijvigheid. Hoog opgeleiden kiezen steeds vaker hun woonplaats mede op basis van de kwaliteit van het leven. Investeren in cultuur (historie) en landschap is direct en indirect verrijkend en blijkt een basisvoorwaarde voor de verbetering van het leef- en vestigingsklimaat.

Belangrijk is ook het realiseren van goede fysieke verbindingen tussen stad en ommeland door middel van aantrekkelijke en uitgebreide fiets- en wandelnetwerken. Investeren in de groen/blauwe raamwerken, waarmee cultuurhistorisch erfgoed herbestemd en benaderbaar wordt, loont. Kijkend naar de in “Blind Spot” geanalyseerde tien wereldse metropolitane landschappen, me realiserend dat Bergen op Zoom en West-Brabant niet de Randstad/Deltametropolis, Londen, Madrid of Milaan zijn, maar van een volstrekt andere schaal, Bergen op Zoom en West-Brabant hebben wel veel van de elementen die volgens “Blind Spot” de toegangsweg tot succes kunnen zijn. In de nabijheid zijn: de zee, meren, een rivier, wetland, standen, bossen en landbouwgebieden maar vooral biedt de stad en ommeland veel cultuurhistorie en water die bijvoorbeeld in het kader van de Zuiderwaterlinie nog beter in beeld gebracht zouden kunnen worden. Dat kan en moet beter onder de aandacht van de beslissers van het mondiale bedrijfleven worden gebracht. Ik raad iedere bestuurder aan dit boek te lezen.

Louis van der Kallen

 


 

| GOED VOORBEELD – 14 |  

 

flippasWe hebben in onze gemeente keer op keer discussies over parkeren, parkeertarieven en het belang van parkeren voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. Tiel heeft de ‘oplossing’. Het winkelend publiek in Tiel shopt sinds deze maand punten bij elkaar, waarmee het parkeerkaartje kan worden afgerekend. De gemeente heeft alle parkeerautomaten aangepast voor het spaarsysteem. Dat is ontwikkeld in samenwerking met de ondernemersvereniging. 

Het lijkt een win-win oplossing. Met de zogenoemde FlipPas heeft Tiel een creatief antwoord op de bekende discussie over betaald parkeren in de binnenstad. Winkeliers die meedoen met de spaaractie, leveren een bijdrage aan de parkeerkosten van hun klanten, zo is de gedachte achter het project. De FlipPas is een stimulans voor het winkelend publiek om ook bij de deelnemende partijen hun inkopen te doen “en daarmee een middel in het behoud van de winkels in onze binnenstad”. Als eerste zijn alle parkeerautomaten voor vooraf betalen aangepast, zodat er kan worden betaald met het puntentegoed op de FlipPas. Later worden ook de automaten voor achteraf betalen voorzien van aangepaste software. Er moet wel flink worden geshopt om de parkeerkosten eruit te krijgen. Bij elke euro die consumenten besteden bij de inmiddels zeventig aangesloten winkeliers, krijgen ze één spaarpunt cadeau, ter waarde van een cent. Om anderhalf uur te parkeren voor een tarief van 1,80 euro, moet dus eerst voor 180 euro inkopen worden gedaan. Het spaarsysteem, opgetuigd door een professionele ontwikkelaar, is niet alleen bedoeld als lokkertje voor automobilisten. Met de FlipPas kunnen inwoners ook korting krijgen of meedoen aan acties van de winkeliers. Ondernemersvereniging Hart van Tiel en Stadspromotie Tiel ondersteunen het project dan ook van harte. 

Wat mij betreft is het idee van Tiel zeker ook voor Bergen op Zoom het overwegen waard.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

15-09
OPENBAARHEID STUKKEN VERKOOP DE BEEKLAAN 14, KENMERK LVDK/16033

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *