VVD GEPOCH!/ HET KAN ANDERS/ IMAGEBUILDING/ OPPOETSEN

| jaar 3 | nummer 128 |

| 09-10-2016 | 11.00 uur |


 

| VVD GEPOCH! |  

 

pinokkio“Eindelijk weer wat geld in de la” was de kop van een artikel, waarin wethouder Coppens uitleg gaf over de begroting van 2017. De schuld daalt en hij durft “langzaam weer te denken aan geld uitgeven in plaats van alleen maar aflossen”. Mijn bek viel open! Het probleem in Bergen op Zoom is vooralsnog niet dat er geen geld wordt uitgeven.

Ja, er wordt afgelost. Maar dank je de koekoek. Als een burger zijn huis verkoopt, wil de bank ook eerst het geleende geld met het huis als borg (de hypotheek) terug. Dus als Bergen op Zoom grond verkoopt wil de bank ook haar geleende geld, voor de aankoop en bouwrijp maken daarvan,  terug. Dan wordt er dus afgelost en dan daalt de schuld.

Het probleem van Bergen op Zoom is dat de schuld wel daalt, maar Bergen op Zoom vrolijk is doorgegaan met geld lenen voor de investeringen die de gemeente doet. Er is de afgelopen jaren wel degelijk geïnvesteerd en niet zo weinig. Dus wethouder je stelling “Nu zit de stad op slot” is gewoon een onwaarheid. Bergen op Zoom is de afgelopen jaren doorgegaan met meer investeren dan er uit afschrijvingen vrijviel. Dat blijkt uit de doorgaande verslechtering van de solvabiliteitsratio. Van 14 % in 2014 naar 12 % in 2015 en 10 % in 2016. Deze cijfers komen uit de begroting 2017 die de wethouder zelf presenteerde. De solvabiliteitsratio is het deel van de gemeentelijk bezittingen die gefinancierd zijn met eigen geld. 90 % van wat Bergen op Zoom op de balans heeft staan is dus met geleend geld gekocht. Wat Bergen op Zoom heeft gedaan is de tering naar de nering gezet. De inkomsten daalden, vooral door bezuinigingen van het rijk waardoor Bergen op Zoom minder geld kreeg en dat leidde in Bergen op Zoom ook tot minder uitgeven. Maar Bergen op Zoom ging gewoon door met het aanleggen en het verbeteren van wegen en het aanleggen van rioleringen en verbeteren van de haven enz. Voor bedragen die de vrijvallende gelden uit afschrijvingen ruim overtroffen. Vandaar de voortgaande verslechtering van de solvabiliteitsratio. Het college van Bergen op Zoom, inclusief de VVD wethouder van financiën, is nog altijd verslaafd aan geld uitgeven dat ze niet hebben. Door de rentedaling valt de pijn mee. Maar je op de borst kloppen dat de rioolheffing met een tientje daalt is heel fout. Want dat moet omdat anders het risico te groot wordt dat Bergen op Zoom de wet overtreedt. Want je mag niet meer heffen dan de riolen feitelijk kosten.

Nog altijd neemt Bergen op Zoom een ‘hypotheek’ op de toekomst door keer op keer meer geld te investeren dan er door afschrijvingen vrijvalt. Uiteindelijk zal blijken, dat als alle gronden verkocht zouden zijn, er een immense schuld zal resteren. Een min of meer gezonde solvabiliteitsratio ligt, afhankelijk van de soort gemeente (groei of krimp) tussen de 30 á 50 %. De weg zal nog heel lang blijken. Met ‘dank’ aan het financieel wanbeleid van de afgelopen ruim 25 jaar.   

Louis van der Kallen

 


 

| HET KAN ANDERS   |  

 

06_bijenkorfDe afgelopen jaren heb ik menigmaal geschreven over ‘groene’ daken. Na een ronduit hete septembermaand heb ik de hoop dat de groen-blauwe BSD boodschap beter zal gaan landen. Planten verdampen immers water, leveren zuurstof en filteren fijnstof. Bovenste etage’s van gebouwen zijn duidelijker koeler door dakvegetatie. Verder wordt groen, bijvoorbeeld op de daken van parkeergarages, geassocieerd met een gezonde leefomgeving. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat alleen al het uitzicht op groen maakt dat mensen minder ziek zijn, beter werken en minder verzuimen.

Dakdokters, transformeert ongebruikte daken die liggen te zinderen in de zon tot plekken voor natuurontwikkeling, waterberging, maar tegenwoordig ook voor doeleinden als recreatie, voedsel- en energieproductie. Een groene omgeving is ook een aantrekkelijke vestigingsplaatsfactor voor een stad. Amsterdam en Rotterdam, maar ook Den Haag, Utrecht en Haarlem zijn koplopers die serieus werk maken van het dak als groene long voor de stad. 

Het cluster Stadsontwikkeling van Rotterdam spreekt zelfs van een ‘daklandschap van multifunctionele daken’. Men probeert groen en water te koppelen aan zowel energie-opwekking, sociale functies en aan nieuwe businessmodellen. De gemeente ziet een enorme potentie voor een daklandschap vanwege de oppervlakte van 14,5 km² ofwel bijna 1500 hectare aan meest platte daken in Rotterdam. Een unieke situatie die vrijwel geheel het gevolg is van de wederopbouw van de stad na de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam ontvangt daarom vrijwel wekelijks delegaties uit binnen- en buitenland die de Rotterdamse adaptatiestrategie met eigen ogen willen zien en kennis willen nemen van de ambities en plannen voor het daklandschap. Op grote dakvlakken in de binnenstad, zoals het dak van de Bijenkorf en het pand waar V&D in zat, streeft de gemeente naar ruimte voor waterberging en energieopwekking en versterkt daarmee de functie en imago van een gebouw en kan er een verdienmodel voor de groene (natuur), blauwe (water) en gele (energie) functies ontstaan. 

Ook Optigroen, toeleverancier van alle benodigdheden van circa 80 procent van de groene daken in Nederland, ziet een opmars van het daklandschap. Volgens hen zijn ook projectontwikkelaars, uit welbegrepen eigen belang, steeds meer geneigd in groene daken te voorzien. Ze moeten immers voorzien in voldoende parkeerplaatsen en aan een wettelijke norm voor water- en groen. Het is voor hen aantrekkelijker om groene daken aan te leggen dan een vijver, want dat kost ruimte. 

Ook voor gemeenten is het aantrekkelijk. Retentiedaken in de vorm van een polderdak kost een paar centen. Uitbreiding van het rioolstelsel, inclusief voorzieningen als bergbezinkbassins zijn veel kostbaarder. 

Nu moet Bergen op Zoom met dit soort ideeën aan de slag. Waterberging, fijnstof en hittestress zijn ook in Bergen op Zoom problemen die om een gemeentelijke aanpak vragen.

 Louis van der Kallen

 


 

| IMAGEBUILDING |  

 

yvonne-01Iets doen om de laaggeletterdheid aan te pakken of om lezen te bevorderen is altijd goed. Maar of je dan onze toeristische Grote Markt met afzichtelijke reclameborden moet verpesten is voor mij de vraag.

Besteedt de centen die de lelijke borden, op de verkeerde plaats, kosten aan cursussen voor laaggeletterden. Dan help je ze echt op weg. Want voor wie is de boodschap op de borden echt besteed? Niet voor de laaggeletterden die kunnen ze toch niet lezen.

yvonne-02Ik denk dat het simpel zelfpromotie is van een wethouder die, nu de gemeenteraadsverkiezingen er over anderhalf jaar weer aankomen, met gemeenschapsgeld graag haar hoofd pontificaal op de Grote Markt wil laten zien. Waarom denk ik dat? Kijk eens op deze foto. Wat is de tekst op de vrachtwagen waarmee ze afgeleverd werden? Wat is de kwaliteit van de onderneming die dit allemaal verzorgd heeft? Imagebuilding!

Louis van der Kallen

 


 

| OPPOETSEN |  

 

horen-zien-zwijgen-7Overheden beginnen steeds meer op grote bedrijven te lijken. Veel banken en multinationals hebben de afgelopen jaren risico’s en leningen via (dochter)bedrijven buiten de balans geplaatst en daarmee de eigen balans opgepoetst. Zo lijken ze meer kredietwaardig.

Gemeenten beginnen in toenemende mate het zelfde te doen. Met parkeerbedrijven, met muziekinstellingen, zwembaden, zogenoemde samenwerkingsverbanden zoals de omgevingsdienst en, zo blijkt uit de begroting 2017 van de gemeente Bergen op Zoom, de veiligheidsregio. Zo is het eigen vermogen van de veiligheidsregio met meer dan 8% gedaald en het vreemd vermogen (de schuld) met bijna 44 % (ruim 14 miljoen) gestegen tot meer dan 47 miljoen! Vreemd vermogen (geleend geld) dat vroeger op de balansen van de deelnemende gemeenten stond. Toch wel handig: je schuld daalt en je hoeft er niets voor te doen. Dat heet ‘boekhouden’.

De pijn is dat je als gemeente voor de gezamenlijke schuld uiteindelijk wel verantwoordelijk blijft.

Louis van der Kallen

 


 

| VERZONDEN BRIEVEN |

 

03-10
TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2017

 


 

| BEANTWOORDE BRIEVEN |

 

09-09
VRAGEN EX ART. 39, WONINGEN GOUDBAARD, KENMERK PVDK/16032

ANTWOORD, KENMERK U16-055589

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.