VOORTGANG MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16035

 


 

Bergen op Zoom, 10 oktober 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:     Voortgang midgetgolfbaan Meilust, kenmerk PVDK/16035

Geacht college,

Op 2 april en 19 mei j.l. heeft mijn fractie u een aantal vragen gesteld over de toekomst van de midgetgolf Meilust. De strekking van uw antwoorden was dat de golfbaan moeilijk rendabel te maken is en dat voor het seizoen 2016 de baan niet geopend zal worden. Omdat de baan,  na enkele maanden gesloten te zijn, er niet uitzag en het onkruid welig tierde, heeft u een maaibeurt laten doen. Ondertussen konden belangstellenden/initiatiefnemers vanuit de samenleving aangeven, indien zij daarvoor belangstelling hadden, hoe zij de exploitatie van de baan ter hand zouden willen nemen. Voor zover mijn fractie bekend, hebben zich drie partijen zich hiervoor gemeld, waaronder een lid van de politieke partij GB/WP. Begin juli 2016 heeft wethouder Kammeijer met deze partijen gesproken. Het waren prettige gesprekken, zo heeft u ons gemeld. Alleen moesten wij er bij uw college op aandringen de belangstellenden nog een bericht te sturen over “hoe nu verder”.

Eerder heeft u de raad gemeld dat u dit dossier zorgvuldig wilde bestuderen en na 1 oktober 2016 hierover de raad zal informeren. Het is nu 10 oktober en wij hebben nog niets van u mogen vernemen. Het is toch niet de bedoeling dat wij u nu moeten aansporen de raad, conform u toezegging, actief te informeren?

In uw Bestuursprogramma 2014-2018 geeft u hoog op over communicatie. In de onlangs van u ontvangen (meerjaren-)begroting 2017 e.v. benoemt u zelf communicatie als één van de belangrijkste speerpunten van uw beleid. Mijn fractie verwacht van u daarom dat u als ten spoedigste de raad informeert over de stand van zaken en dit eveneens meedeelt aan de belangstellenden. Navraag bij hen heeft ons geleerd dat ook zij nog niets vernomen hebben van uw college. 

Wij zien uw antwoord met spoed en belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *