EX ART. 39 VRAGEN, ONMOGELIJKE VERKEERSSITUATIE HALSTEREN, KENMERK PB/16037

 


 

Bergen op Zoom, 25 oktober 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Betreft:          Ex art. 39 vragen, onmogelijke verkeerssituatie Halsteren, kenmerk PB/16037

 

Geacht College,

Via bewoners krijgen wij melding van een onveilige verkeersituatie in Halsteren. Dit keer wel een zeer opmerkelijk geval . . . . Wat is het probleem? Op de Beeklaan en Burg. Elkhuizenlaan wordt met regelmaat met veel te hoge snelheid gereden. Op zich zeer vervelend, niet goed en gevaarlijk, maar dat gebeurt op meerdere plaatsen zou je zeggen. De buurtpreventie, politie en schoolkinderen hebben hier aandacht voor gevraagd en er zijn waarschuwingen uitgedeeld. Deze hebben nauwelijks effect.

Alleen is hier, door gemeente Bergen op Zoom wel een 30 kilometer zone ingesteld, maar niet ingericht. 

De politie kan bekeuren wat ze willen, maar in beroep worden deze bekeuringen teniet gedaan, omdat de straat als zodanig niet is ingericht. Met als gevolg dat er veel te hard wordt gereden. Dat werkt niet zo, dachten wij. Als je een straat aanmerkt als 30 km-zone-straat, moet deze ook als zodanig worden ingericht, zodat politie wel degelijk kan handhaven en eventueel kan bekeuren. Buurtbewoners zien met leden ogen de te hard rijdende autobestuurders aan. Een onduidelijke, verkeerde, niet werkende en onveilige verkeerssituatie dus.

 

verkeersbordDaarom nu deze vraag.

  • Is u bekend met deze situatie en kunt u deze straten dusdanig aanpakken/inrichten zodat een duidelijk situatie ontstaat voor de bestuurders, politie en omwonenden, met als gevolg dat er minder hard wordt gereden?

Wij wachten met belangstelling uw antwoord af.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Peet Bakx

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *