EX ART. 39 VRAGEN, MIDGETGOLFBAAN MEILUST, KENMERK PVDK/16039

 


 

Bergen op Zoom, 6 november 2016

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom  

 

Onderwerp:   ex art. 39 vragen, Midgetgolfbaan Meilust, kenmerk PVDK/16039

 

Geacht college,

Woensdag 2 november j.l. heb ik van u antwoord ontvangen op mijn vragen van 10 oktober 2016  met betrekking tot de midgetgolfbaan Meilust. De fractie van de BSD gaat zo langzamerhand haar geduld verliezen. Ruim 7 maanden bent u al bezig om de toekomst van deze belangrijke voorziening voor de wijk, maar ook voor vele andere inwoners, te onderzoeken. Wat u nu precies aan het onderzoeken bent, is ons absoluut niet duidelijk, maar u beweert daar nog een aantal maanden extra voor nodig te hebben. De BSD-fractie kan niet anders concluderen dan dat u de “tactiek van de verschroeide aarde” toepast. De baan ligt er al heel de zomer verlaten bij, terwijl er in de zomer en tijdens de mooie nazomer volop van genoten had kunnen worden. In BN/De Stem van vrijdag 4 november stelt wethouder Yvonne Kammeijer stellig dat mijn vermoeden, dat de gemeente bewust aanstuurt op definitieve sluiting, niet terecht is. Uw college zou op korte termijn gesprekken voeren met een aantal belangstellenden c.q. initiatiefnemers die het beheer van de baan over willen nemen. Met één van de belangstellenden is inmiddels  gesproken. In het gesprek met uw ambtelijke organisatie werd deze belangstellende het volgende meegedeeld: 

  • De baan gaat niet meer open, want we gaan er een mooi parkje van maken.
  • De baan hoeft ook niet meer open te gaan, want er is inmiddels een mooie midgetgolfbaan in Halsteren waar men naar toe kan gaan.
  • Er hoeft niet op gerekend te worden dat, als het al zover zou komen en de baan in Meilust toch in beheer wordt gegeven aan een belangstellende die zich gemeld heeft, er een horecavergunning voor afgegeven wordt, ook al betreft het het verstrekken van eenvoudige drankjes, ijsjes, snoep, etc.

De BSD-fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw college

  1. Kunt u mijn fractie helder en duidelijk maken wat u nu precies aan het onderzoeken bent?
  2. Waarop is dit onderzoek gericht?
  3. Kunt u bevestigen wat hierboven is aangegeven over datgene wat in een recentelijk gesprek met één van de initiatiefnemers vanuit uw ambtelijke organisatie is mee gedeeld?

Graag een volledige en spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Namens de BSD-fractie,

Piet van den Kieboom

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *