M O T I E AUVERGNEPOLDER

 


 

 

M O T I E AUVERGNEPOLDER

 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 10 november 2016

Overwegende dat:

  • de werkloosheid in Bergen op Zoom onaanvaardbaar hoog is;
  • voor een gezonde ontwikkeling van de werkgelegenheid het belangrijk is dat voldoende bedrijventerreinen beschikbaar zijn c.q. komen;
  • Bergen op Zoom zich niet de luxe kan permitteren met de rug naar de kansen te staan die haar ligging en de infrastructurele ontsluitingsmogelijkheden haar biedt;
  • de planologische voorbereiding van een bedrijventerrein, wel of niet met een (insteek) haven vele jaren duurt;
  • bedrijfsontwikkeling in Bergen op Zoom voor de gemeente Bergen op Zoom van groot belang is om haar woningbouwdoelstellingen te realiseren;
  • de planologische ontwikkeling van de Auvergnepolder nu geboden is om voor ons Bergen op Zoom en haar inwoners weer een toekomst te creëren waar werken voor velen, die nu nood gedwongen aan de kant staan, weer haalbaar wordt;

Spreekt als haar mening uit dat ten spoedigste wordt begonnen met de planologische stappen om de Auvergnepolder op termijn beschikbaar te krijgen als bedrijventerrein en daarbij te betrekken de mogelijkheden tot aanleg van een (insteek)haven.

en gaat over tot de orde van de dag

BSD

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.