MOTIE INZAKE VOORTBESTAAN HOCKEY M.B.V. EEN WATER KUNSTGRASVELD

 


 

MOTIE INZAKE VOORTBESTAAN HOCKEY M.B.V. EEN WATER KUNSTGRASVELD

 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 10 november 2016, sprekend over RVB 16-0065 begroting 2017 en meerjaren begroting 2018-2020

Overwegende:

 1. Vrijetijdsbesteding brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan een gezonde leefstijl, zo staat te lezen in de voorliggende begroting.
 2. De plaatselijke hockeyvereniging MHC Tempo voorziet in een regionale behoefte
 3. In 2006 is de toplaag van het veld 11 aangelegd. Dit veld met een verwachte levensduur van 10 jaar is in 2016 financieel afgeschreven en volgens plan er  in 2017 een vervanging van de toplaag moet plaatsvinden. De gemeente Bergen op Zoom heeft dit ook al vele jaren  in haar meerjarenbegroting opgenomen. Daarmee zijn verwachtingen gewekt. Nu is de benodigde investering in de begroting 2017 verplaatst  naar 2020.  MHC Tempo heeft beleid gemaakt op de te leggen nieuwe toplaag op veld 11 in 2017. In ontwikkeling blijven en juist meegaan  met nieuwe ontwikkelingen zorgt voor het behoud van leden en dus ook voor het voortbestaan van de grootste sportclub voor meisjes in Bergen op Zoom.
 4. Hockey stijgt in populariteit, zie het stijgende ledenaantal. Ook MHC Tempo zit op dit moment in de lift. Het huidige bestuur heeft diverse redenen om een water kunstgrasveld te realiseren.
  1. Het Lichamelijk Gehandicapten-team is afgelopen jaar Landskampioen geworden. Alle professionele teams spelen op een waterveld. Het zandveld, wat momenteel voor het clubhuis ligt, zorgt voor dusdanige blessures dat het LG-team hierop niet speelt. In het kader van de LG competitie ontvangt Tempo teams vanuit Amsterdam tot en met Maastricht (teams die allen over een waterveld beschikken).
  2. MHC Tempo is bezig met het opzetten van een G-team, naast het reeds bestaande LG-team. Hiervoor is reeds door de provincie geld toegezegd.
  3. MHC Tempo streeft ernaar dat hockey in onze gemeente voor een ieder toegankelijk is. Er is bijvoorbeeld contact met stichting leergeld om dat mogelijk te maken.
  4. Hockey technisch gaat er niets boven een waterveld. Een dergelijk veld is qua ontwikkeling eigenlijk een must om mee te kunnen blijven doen om de regionale functie als club voor spelers uit West-Brabant en België waar te kunnen blijven maken;
  5. Door Veld 11 als waterveld te verkrijgen heeft MHC Tempo weer het hoofdveld voor haar clubhuis. Dit zal de beleving en de sfeer in het clubhuis veel goed doen en er toe leiden dat de leden op de club blijven en nog meer nieuwe leden worden aangetrokken., alsmede de financiële veerkracht vergroten.

Verzoekt het college:

 Te zorgen dat het mogelijk is voor MHC Tempo om in 2017 een waterveld aan te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

BSD

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *